Dnia 28 stycznia, we wspólnocie seminaryjnej zagościł proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, ksiądz Waldemar Sądecki. Ta duszpasterska wizyta była nie tylko okazją do wspólnej modlitwy, lecz także wyrazem więzi łączącej diecezjalne seminarium z lokalną parafią.

Księża wychowawcy i alumni zgromadzili się w kaplicy ,,Dobrego Pasterza”, by wspólnie oczekiwać na kapłana. Po odśpiewaniu kolęd, ks. Rektor powitał miejscowego proboszcza, który wyraził swoją wdzięczność za naszą coniedzielną pomoc przy liturgii i posługę diakonów w szpitalu. Następnie po wspólnej modlitwie ks. proboszcz pobłogosławił obecnych w kaplicy oraz wszystkie mieszkania.

Jak tradycja przewiduje, w okresie po narodzinach Zbawiciela, księża odwiedzają swoich parafian, aby bliżej zapoznać się z mieszkańcami oraz pobłogosławić ich i miejsca, w których na co dzień przebywają. Z racji, iż seminarium diecezji zamojsko-lubaczowskiej znajduje się w Lublinie od lat możemy gościć w naszym domu miejscowego proboszcza.

Za wspólną modlitwę serdecznie dziękujemy.

Łukasz Bucior