Podczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej 4 marca w kaplicy seminaryjnej, biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusz Leszczyński udzielił 5 alumnom posług lektoratu i akolitatu.

Tym samym seminarzyści otrzymali szczególne zadanie budowania i służenia Kościołowi jako akolici oraz lektorzy.

Do głównych zadań lektorów należy przede wszystkim niesienie pomocy Biskupowi, kapłanom i diakonom w głoszeniu Słowa Bożego przez czytanie perykop biblijnych w czasie nabożeństw i sprawowania Ofiary Eucharystycznej. Wypełniając to zadanie przyczyniać się będą do wzrostu wiary Ludu Bożego, pomagać będą w religijnym wychowywaniu dzieci i młodzieży oraz przygotowaniu się wiernych do godnego przyjmowania sakramentów. Oprócz czytania Słowa Bożego lektorzy mogą: wykonywać psalm międzylekcyjny, wypowiadać intencje Modlitwy Powszechnej oraz przygotowywać innych do pełnienia posługi lektora.

Zadaniem akolitów jest niesienie pomocy kapłanom w sprawowaniu Mszy Świętej przede wszystkim przez: rozdzielanie wiernym Komunii Św., a także, gdy zachodzi taka potrzeba, przez zanoszenie chorym Ciała Pańskiego. Tak jak z miłością posługiwać będą przy stole Ciała i Krwi Pana, tak też z miłością mają odtąd przyczyniać się do budowania Mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła.

Ksiądz Biskup w swojej homili, zachęcał nowo ustanowionych lektorów i akolitów do trwania w Bożej miłości na drodze rozenanawania swojego powołania.

al. Jakub Wiatrowski