Dzieło Duchowej Pomocy Powołanym

Dotychczas już ponad 500 osób z naszej diecezji – ale nie tylko – podpisało deklaracje modlitwy w tej intencji. Serdecznie dziękujemy kolejnym osobom, które włączają się w to dzieło.

INfo

„Powołanie kapłańskie jest darem Bożym danym nie tylko konkretnej, powołanej osobie, ale jest to również dar dany całemu Kościołowi (…). Cały Kościół ponosi też odpowiedzialność za narodziny i dojrzewanie powołań kapłańskich” Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, nr 25.

Dzieło Duchowej Pomocy Powołanym to jedna z form troski o powołania kapłańskie w naszej diecezji. Może się w nie włączyć każdy, komu na sercu leży troska o powołania. W sposób szczególny to zaproszenie kierujemy do ludzi chorych i cierpiących. Przynależność do dzieła nie wymaga zbyt wiele – wystarczy systematyczna krótka modlitwa oraz wypełnienie deklaracji włączenia się w dzieło. Tym duchowym darem może być codzienny dziesiątek różańca, lektura Pisma Świętego, zamówienie raz w miesiącu Mszy świętej, albo codzienne ofiarowanie własnego cierpienia, czy trudu związanego z nauką lub pracą. Zapraszamy i pokornie prosimy o modlitwę, która będzie wielkim duchowym wsparciem dla powołanych i naszym wspólnym błaganiem o nowe powołania. Rzeczą kluczową jest tutaj wzbudzenie intencji oraz wierność zobowiązaniu przez określony czas.

Wszystkim dobroczyńcom, zaangażowanym dotychczas i dopiero włączających się do tej i innych form wsparcia modlitewnego, a także finansowego naszego seminarium serdecznie dziękujemy. Wyrażamy wdzięczność za modlitwę oraz dobrowolne postanowienia w intencji powołanych i powołań oraz podjęcie odpowiedzi na to wezwanie do wsparcia przygotowujących się do kapłaństwa. W każdy wtorek ofiarujemy mszę oraz nasze modlitwy w intencji naszych dobroczyńców.

Dzieło Duchowej Pomocy Powołanym powstało w kwietniu 2015 r. i zostało zainaugurowane Listem Rektora Seminarium na Niedzielę Dobrego Pasterza (25.04.2015 r.), a jego patronem jest bł. ks. Zygmunt Pisarski-męczennik, kapłan pracujący na terenach naszej diecezji podczas II wojny światowej .