WSD Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej

w Lublinie

Historia

Pragniemy, aby Seminarium, jako „serce diecezji” (por. DFK 4) było „podstawowym doświadczeniem życia Kościoła”; „kontynuacją wspólnoty apostołów zgromadzonych wokół Jezusa”; „wspólnotą wychowawczą w drodze”; „wspólnotą, która jest tak zespolona głęboką przyjaźnią i miłością, że można ją uznać za prawdziwą, szczęśliwą rodzinę”; „wspólnotą kościelną, która przeżywa na nowo doświadczenie Dwunastu zgromadzonych wokół Chrystusa”(PDV 60).

Kiedy przekroczysz bramę, spotkasz tu 18 kleryków, którzy pochodzą z terenu całej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Do roku 2000 do kapłaństwa przygotowywali się tu również alumni, a obecnie kapłani Archidiecezji Lwowskiej i Diecezji Łuckiej obrządku łacińskiego

 

25 lecie Seminarium

 

Rok powstania

Diakoni

Alumni

Formatorzy

Krótka historia WSD Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Początki historii Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie wiążą się ściśle z historią powstania Diecezji. Trzy dni po ogłoszeniu przez papieża św. Jana Pawła II bulli Totus tuuus Poloniae populus (25.03.1992) ustanawiającej nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce, nowo mianowany biskup zamojsko-lubaczowski Jan Śrutwa, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji lubelskiej, erygował diecezjalne seminarium duchowne z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Orzechowskiego 10. Zaplecze materialne dla nowopowstałego domu formacyjnego stanowiły budynki seminarium Administratury Apostolskiej w Lubaczowie, która została włączona w struktury nowej diecezji. Kapłani pracujący w tymże seminarium w roku akademickim 1991/1992: ks. Jan Jagodziński – rektor, ks. Piotr Kornafel – prefekt, ks. Stanisław Kolano – ojciec duchowny, pełnili obowiązki pierwszych formatorów nowoutworzonego seminarium zamojsko-lubaczowskiego do czasu powołania nowego zarządu. W pierwszym roku istnienia diecezji biskup udzielał święceń zarównow katedrze zamojskiej, jak i konkatedrze lubaczowskiej. W Lubaczowie, 11 kwietnia,5 alumnów otrzymało święcenia diakonatu, a 7 diakonów święcenia prezbiteratu. W Zamościu, 16 kwietnia w Wielki Czwartek, bp Jan Śrutwa wyświęcił 15 diakonów, a 6 czerwca – 9 prezbiterów.

W wakacje poprzedzające kolejny rok akademicki nowym rektorem seminarium został mianowany ks. dr Adam Firosz, dyrektorem ekonomicznym ks. Jerzy Kusy,
a prefektem ks. Sławomir Nowosad. Opiekę duchową nad 104 alumnami mieli sprawować dwaj ojcowie: ks. Stanisław Kolano oraz ks. Eugeniusz Dredziuk.
Ks. Derdziuk wraz z 28 alumnami III i IV roku zamieszkał w seminarium archidiecezji lubelskiej, gdyż warunki mieszkalne domów przy ul. Orzechowskiego 10 nie pozwalały na ulokowanie wszystkich seminarzystów, tym bardziej, że formowało się w nich także 20 alumnów z Archidiecezji Lwowskiej. Seminarzyści z Ukrainy korzystali z formacjiw seminarium zamojsko-lubaczowskim do roku 2000.

Przełomowym wydarzeniem w historii seminarium była budowa kolejnego gmachu. Rozpoczęta 1 kwietnia 1993 r. i uroczyście pobłogosławiona 22 czerwca tegoż roku, angażowała całą diecezję, a zwłaszcza ofiarnie pracujących alumnów wraz z przełożonymi. Owocem tego trudu była uroczysta inauguracja roku akademickiego 1993/1994 w nowym budynku, połączona z pobłogosławieniem nowej kaplicy. W inaugurację kolejnego roku akademickiego włączono błogosławieństwo biblioteki
i czytelni.

Rok akademicki 1995/1996 rozpoczynała rekordowa w dotychczasowej historii seminarium liczba alumnów – 153, w tym 48 z archidiecezji lwowskiej. 9 października, podczas uroczystej inauguracji rozpoczynającej ten rok, bp Jan Śrutwa pobłogosławił prezbiterium, tabernakulum oraz dwa obrazy do nowej kaplicy: obraz Matki Bożej Częstochowskiej i św. Brata Alberta. Od 8.03.2013 r. w kaplicy seminaryjnej znajdują się także relikwie tego świętego, jak również relikwie bł. Marii Bernardyny Jabłońskiej – dar Sióstr Albertynek dla naszej wspólnoty.

Z inauguracją roku akademickiego 1998/1999 połączone było pobłogosławienie nowej kotłowni. Od tego też roku liturgii i nabożeństwom sprawowanym w kaplicy seminaryjnej towarzyszą 25-głosowe elektroniczne organy kościelne. Wyposażenie kaplicy seminaryjnej stanowią również stacje Drogi Krzyżowej, które zostały pobłogosławione przez pasterza diecezji podczas Mszy św. z obrzędem kandydatury do święceń 20 października 2001 r.

Wśród wielu inwestycji gospodarczych wykonanych na przestrzeni 25 lat funkcjonowania seminarium można wymienić budowę salki rekreacyjnej z siłownią i stołem do tenisa na poddaszu budynku „A”, rozbudowę biblioteki, utworzenie rozmównicy i pokoju gościnnego w budynku „D”, remonty pokojów kleryckich i mieszkań wychowawców a także generalną przebudowę małej kaplicy w budynku „C”.

W minionym 25-leciu alumni wraz z przełożonymi uczestniczyli w wielu wydarzeniach ogólnokościelnych i diecezjalnych. Dwukrotnie uczestniczyli
w spotkaniach z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas jego pielgrzymek do Polski (Krosno – 1997 r. i Zamość – 1999 r.). Brali też udział w spotkaniu z papieżem Benedyktem XVI na krakowskich Błoniach w roku 2006. Uczestniczyli i pełnili posługi liturgiczne podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem w 2016 r. Trzykrotnie pielgrzymowali na Jasną Górę w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych
i Zakonnych (1999, 2005, 2013), a w roku Wielkiego Jubileuszu 2000, w dniach 1-3 maja, pielgrzymowali pieszo szlakiem diecezjalnych sanktuariów maryjnych (Krasnobród – Tomaszów Lubelski – Lubaczów). Wspólnota seminaryjna czynnie włączała się w uroczystości związane z koronacją łaskami słynących wizerunków Matki Bożej (Tomaszów Lubelski – 1994 i Zamość – 2000).

Wyjątkowo doniosłym wydarzeniem dla diecezji, a więc i dla seminarium duchownego, są święcenia kapłańskie. Od roku 1992 biskup zamojsko-lubaczowski udzielił święceń prezbiteratu 299 diakonom. Rekordowa liczba neoprezbiterów padła w roku 1993 – 21. Natomiast w roku 2015 diecezja otrzymała zaledwie dwóch nowowyświęconych kapłanów. Ok. 30 absolwentów naszego seminarium pełni posługę duszpasterską wśród Polonii i na misjach.

W jubileuszową historię seminarium duchownego wpisują się również sportowe osiągnięcia alumnów, zwłaszcza w piłce nożnej i tenisie stołowym, odnoszone w ramach międzyseminaryjnych rozgrywek. Ich swoistą kontynuacją są sukcesy kapłanów diecezji zamojsko-lubaczowskiej, zarówno w rozgrywkach ogólnopolskich, jak zagranicznych.

Podsumowaniem niniejszego krótkiego zarysu historii Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej niech będzie wykaz formatorów, pełniących posługę w tej wspólnocie w minionym ćwierćwieczu:

Rektorzy:

Ks. Adam Firosz (1992-2002)

Ks. Franciszek Nieckarz (2002-2015)

Ks. Jarosław Przytuła (2015-2023)

Ks. Witold Słotwiński (2023-

Wicerektorzy:

Ks. Sławomir Nowosad (1994-1997)

Ks. Janusz Lekan (1997-2003)

Ks. Wiesław Galant (2003-2006)

Ks. Michał Maciołek (2007-2010)

Prefekci:

Ks. Sławomir Nowosad (1992-1994)

Ks. Janusz Lekan (1994-1997)

Ks. Wiesław Galant (1997-2003)

Ks. Michał Maciołek (2003-2007)

Ks. Dominik Samulak (2006-2013)

Ks. Jarosław Przytuła (2010-2015)

Ks. Witold Słotwiński (2015-2017)

Ks. Piotr Brodziak (2016-2018)

Ks. Bartłomiej Garczyński (2017-2021)

Ks. Rafał Muda (2018-)

Dyrektorzy ekonomiczni:

Ks. Jerzy Kusy (1992-1997)

Ks. Janusz Dudzicz (1997-2000)

Ks. Michał Maciołek (2000-2003)

Ks. Piotr Mazur (2003-2004)

Ks. Adam Sobczak (2004-2014)

Ojcowie duchowni:

Ks. Stanisław Kolano (1992-1994)

Ks. Eugeniusz Derdziuk (1992-1996)

Ks. Marian Pokrywka (1994-2000; 2004-2006)

Ks. Eugeniusz Goliński (1996-2004)

Ks. Marek Giergiel (1999-2003)

Ks. Wiesław Oleszek (2000-2007)

Ks. Waldemar Kostrubiec (2003-2005)

Ks. Stanisław Górnik (2006-2008)

Ks. Krzysztof Koprowski (2006-2010)

Ks. Stanisław Kupczak (2008-2017)

Ks. Marek Żur (2010-2013)

Ks. Dominik Samulak (2013-2021)

Ks. Witold Słotwiński (2017-2023)

Ks. Rafał Sarzyński (2023-

Ks. Daniel Koper (2023-

 

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie

ul. Orzechowskiego 10
20-429 Lublin
Telefon: (81) 74-44-784

Konto : PEKAO SA III O/Lublin
22 1240 2382 1111 0000 3894 4071

e-mail:

[email protected]