W dniach od 28 lutego do 2 marca wspólnota seminaryjna przeżywała rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je ks. Roman Hopej, ojciec duchowny WSD w Tarnowie. Głównym tematem wygłoszonych konferencji była tożsamość kapłana na wzór Chrystusa.

Rekolekcje tradycyjnie rozpoczęły się w środowy wieczór hymnem do Ducha Świętego. Już na wstępie tego czasu rekolekcjonista podkreślił wielkie znaczenie ciszy, która pomaga stanąć przed Bogiem w prawdzie o sobie.

W kolejnych konferencjach ojciec Roman przedstawiał różne aspekty tożsamości kapłana. Punktem wyjścia rozważań było stwierdzenie, że powołanie nie polega na wezwaniu do zrobienia czegoś, ale do bycia kimś. Uczeń Chrystusa powinien coraz bardziej naśladować styl życia swojego Nauczyciela.

Wyraża się to w dobrowolnej służbie Bogu i ludziom, ochotnym ofiarowaniu się i współcierpieniu z Jezusem. Wzorem dla kapłana ma być ubóstwo jego Pana, który ze wszystkiego, co miał, uczynił dar. Rekolekcjonista podkreślił też wagę braterskiej jedności pomiędzy powołanymi. Podsumowaniem wygłoszonych treści były słowa, że weryfikatorem upodobnienia się do Chrystusa jest miłość.

Dziękujemy ojcu Romanowi za czas rekolekcji i życzymy mu Bożego prowadzenia i opieki Matki Odkupiciela na każdy dzień jego posługi.

 

al. Eryk Ostrowski