Nabór uzupełniający do seminarium.

Do 16 września 2022 r trwa dodatkowy nabór na pierwszy rok formacji w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.    Podobnie jak w pierwszym naborze, kandydaci najpierw odbywają rozmowę z rektorem seminarium, podczas której składają podanie o...

Kapłaństwo – bieg z przeszkodami czy spełnienie marzeń?

W dniach 17-18 czerwca wspólnota seminaryjna przeżywała dzień skupienia, którego wiodącym tematem było kapłaństwo. Poprowadził go ks. Jakub Bubiłek, który w ubiegłym roku przyjął sakrament święceń, a obecnie jest wikariuszem w parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa w...

Z Chrystusem ulicami Lublina

   W czwartek 16 czerwca cała wspólnota wyższego seminarium duchownego obchodziła uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. Pierwotna nazwa tej uroczystości to festum Eucharistiae, czyli święto Eucharystii.    O godzinie 10...

Msza prymicyjna w seminarium

Ksiądz Ireneusz Żyła i ksiądz Grzegorz Reszczyński odprawili swoją Mszę prymicyjną w seminarium. Uroczystej liturgii sprawowanej 7 czerwca w kaplicy seminaryjnej przewodniczył ksiądz Grzegorz, a ksiądz Ireneusz wygłosił homilię. Na Mszy Świętej była obecna cała...

Święto nadziei i miłości

Ks. bp Marian Rojek udzielił święceń prezbiteratu dwóm absolwentom naszego seminarium - ks. Grzegorzowi Reszczyńskiemu i ks. Ireneuszowi Żyle. Święcenia odbyły się 4 czerwca w katedrze w Zamościu. Poprzedzały je tygodniowe rekolekcje dla kandydatów, które poprowadził...

Powołanie – moc w słabości

     W ramach majowego dnia skupienia – w sobotę 21 maja 2022 r. klerycy wysłuchali konferencji ks. Sebastiana Kopra, wikariusza Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim, diecezjalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza.      ...

Służyć i błogosławić – tego potrzebuje świat

Biskup Mariusz Leszczyński, biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 07 maja br. w zamojskiej katedrze udzielił święceń diakonatu alumnom wyższego seminarium duchownego naszej diecezji. Nowi diakoni to: Michał Kot z parafii NSPJ w Tomaszowie Lubelskim oraz...

TRZY ŚWIĘTE DNI

  Sprawowana w Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła uroczyste obchody upamiętniające Mękę, Śmierć i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Triduum Paschalne to najważniejsze dni dla chrześcijan. W zamojskiej katedrze uroczystej liturgii przewodniczył pasterz...

Być człowiekiem z charakterem

„Troska o powołanie – formacja ludzka”  to  myśl przewodnia warsztatów psychologicznych, które odbyły się w dniach 11-13 marca w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach nieopodal Krakowa.  Uczestniczyli w nich alumni Wyższego Seminarium Duchownego...

Nadchodzące wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.

Pójdź za Mną!

Odkryj swoją misję

O Seminarium

Wyższe seminarium duchowne przede wszystkim jest wspólnotą uczniów Pana Jezusa, którzy wybierają drogę życia kapłańskiego. Tutaj rozeznają swoje powołanie, sprawdzają, czy jest ono prawdziwe, a następnie przygotowują się, aby jak najlepiej je wypełnić, służąc Panu Bogu i ludziom. Od strony formalnej seminarium duchowne jest jednocześnie i wyższą uczelnią i domem formacyjnym.

Alumni

Naszym priorytetem jest wspólnota – przeżywanie wiary i uczenie się życia przez relację z Jezusem i drugim człowiekiem, jak apostołowie, którzy towarzyszyli Mistrzowi jako wspólnota, razem z Nim podróżowali, spożywali posiłki, modlili się i odpoczywali. Klimat rodzinny umożliwia bardziej indywidualne podejście do alumna ze strony moderatorów.

Kadra

Jezus gdy przyszedł na ziemię do końca wypełnił wolę Ojca. Przyszedł i powołał swoich uczniów i przekazał im misję głoszenia Ewangeli. Powołuje także Nas poprzez Pasterza naszej diecezji. Obietnica Boża „Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana.” (Rz 14, 7-8).

Księża Abslowenci

Diakoni

Formatorzy

„Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić…!”

Jan Paweł II

Seminarium jest dla mężczyżn którzy usłyszeli głos w sercu. Każdy, kto odczuwa takie wewnętrzne wezwanie oraz spełnia wymogi formalne może wstąpić do wyższego seminarium duchownego.
Trzeba mieć 19 lat lub więcej, zdaną maturę oraz chęci. Wymogi formalne to: zdany pozytywnie egzamin maturalny, świadectwo chrztu i bierzmowania, opinia proboszcza i katechety. Wymaga się ponadto dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz gotowości do wyrzeczenia i podjęcia trudów życia kapłańskiego w przyszłości.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie

ul. Orzechowskiego 10
20-429 Lublin
Telefon: (81) 74-44-784

Konto : PEKAO SA III O/Lublin
22 1240 2382 1111 0000 3894 4071

e-mail:

[email protected]