Z Maryją na drogach powołania

„Maryja wskazuje nam drogę, którą jest Chrystus. Jest to droga stroma, droga wąska i trudna. Dla tego jednak, kto pragnie iść nią według wskazań Ewangelii, jest to droga, która prowadzi do prawdziwej radości” - podkreślał ks. Piotr Brodziak podczas seminaryjnego dnia...

A Słowo Ciałem się stało

„Zwracaj uwagę na smak tradycji wypracowanej przez lata wiary naszych przodków, pośród codzienności Twego religijnego życia - łatwiej Ci będzie dotrzeć do zasadniczej treści tego, co celebrujemy w wydarzeniu Bożego Narodzenia” - powiedział ks. bp dr Marian Rojek do...

Życzenia

Już za kilka dni będziemy obchodzić Uroczystość Narodzenia Pańskiego, dlatego pełni nadziei i wiary, pragniemy złożyć Wam serdeczne życzenia. Jako wspólnota alumnów i formatorów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej życzymy radości, pokoju,...

Znaleźć, zabić, postawić pomnik. Eliasz i jego powołanie

 Wspólnotę seminaryjną 11 grudnia odwiedził ks. dr Paweł Pietrusiak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Poprowadził on adwentowy dzień skupienia dla alumnów.  W ramach prowadzonych konferencji ksiądz rektor przybliżył wspólnocie postać proroka Eliasza,...

Pokój czy święty spokój? O pielgrzymce koła misyjnego

27 listopada czterech alumnów, reprezentujących seminaryjne koło misyjne wraz z księdzem rektorem Jarosławem Przytułą wzięło udział sesji misjologicznej i czuwaniu modlitewnym na Jasnej Górze. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”.  Obrady sesji...

Usłyszeć każdego czyli „synod o synodalności”

      „Synod nie ma być podręcznikowym mówieniem o Kościele, ale ma być żywym świadectwem. Chcemy dotrzeć do każdego, aby każdy mógł powiedzieć co mu w duszy gra, co mu leży na wątrobie.” Tymi słowami ks. prelegent tłumaczył wspólnocie na czym polega „synod o...

O hipisach, Berdiańsku i duszpasterskich wyzwaniach

W sobotę 13 listopada, w naszym seminarium odbył się  pierwszy w tym roku akademickim dzień skupienia. Nauki głosił ks. Zdzisław Zając proboszcz parafii św. Marcina w Zemborzycach. Ks. Zdzisław dzielił się doświadczeniem duszpasterskim które zdobywał w Polsce, Austrii...

Z misjonarzem o Inuitach

W seminarium odbyło się spotkanie z misjonarzem, księdzem Szymonem Czuwarą. Na tym spotkaniu alumni dowiedzieli się dużo nowych rzeczy o Alasce. Ksiądz misjonarz powiedział, jak funkcjonuje tam Kościół. Spotkanie odbyło się 26 października i pokazało nam pracę...

Gaudeamus po raz trzydziesty.

Formację i naukę w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej rozpoczęło 15 alumnów. Uroczysta, trzydziesta już inauguracja roku akademickiego odbyła się 19 października 2021 roku w siedzibie WSD w Lublinie. Eucharystii przewodniczył pasterz naszej...

Nadchodzące wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.

Pójdź za Mną!

Odkryj swoją misję

O Seminarium

Wyższe seminarium duchowne przede wszystkim jest wspólnotą uczniów Pana Jezusa, którzy wybierają drogę życia kapłańskiego. Tutaj rozeznają swoje powołanie, sprawdzają, czy jest ono prawdziwe, a następnie przygotowują się, aby jak najlepiej je wypełnić, służąc Panu Bogu i ludziom. Od strony formalnej seminarium duchowne jest jednocześnie i wyższą uczelnią i domem formacyjnym.

Alumni

Naszym priorytetem jest wspólnota – przeżywanie wiary i uczenie się życia przez relację z Jezusem i drugim człowiekiem, jak apostołowie, którzy towarzyszyli Mistrzowi jako wspólnota, razem z Nim podróżowali, spożywali posiłki, modlili się i odpoczywali. Klimat rodzinny umożliwia bardziej indywidualne podejście do alumna ze strony moderatorów.

Kadra

Jezus gdy przyszedł na ziemię do końca wypełnił wolę Ojca. Przyszedł i powołał swoich uczniów i przekazał im misję głoszenia Ewangeli. Powołuje także Nas poprzez Pasterza naszej diecezji. Obietnica Boża „Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana.” (Rz 14, 7-8).

Księża Abslowenci

Diakoni

Formatorzy

„Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić…!”

Jan Paweł II

Seminarium jest dla mężczyżn którzy usłyszeli głos w sercu. Każdy, kto odczuwa takie wewnętrzne wezwanie oraz spełnia wymogi formalne może wstąpić do wyższego seminarium duchownego.
Trzeba mieć 19 lat lub więcej, zdaną maturę oraz chęci. Wymogi formalne to: zdany pozytywnie egzamin maturalny, świadectwo chrztu i bierzmowania, opinia proboszcza i katechety. Wymaga się ponadto dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz gotowości do wyrzeczenia i podjęcia trudów życia kapłańskiego w przyszłości.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie

ul. Orzechowskiego 10
20-429 Lublin
Telefon: (81) 74-44-784

Konto : PEKAO SA III O/Lublin
22 1240 2382 1111 0000 3894 4071

e-mail:

[email protected]