Triduum Paschalne to najważniejsze dni w kalendarzu chrześcijańskim, które są wyjątkową okazją do kontemplacji i modlitwy. Rozpoczynając od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, aż po uroczystą celebrację Zmartwychwstania Pańskiego, wierni podążają za Chrystusem na drodze Jego zbawczego dzieła.

W tym czasie, zamojska katedra staje się miejscem szczególnym, gdzie pod przewodnictwem księdza biskupa Mariana Rojka, pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, wierni gromadzą się, aby celebrować te niezwykłe dni. Wśród nich byli także alumni Wyższego Seminarium Duchownego, którzy włączając się w liturgię Triduum Paschalnego, przygotowywali się do przeżycia tajemnicy zmartwychwstania z jeszcze większą głębią i zaangażowaniem.

Uroczystości otworzyła Msza Krzyżma, podczas której biskup Marian Rojek pobłogosławił święte oleje używane podczas udzielania min. sakramentu chrztu świętego, święceń oraz namaszczenia chorych. Pasterz naszej diecezji w wygłoszonej homilii wezwał zgromadzonych licznie kapłanów do ciągłego pielęgnowania swojego powołania do służby Bogu i bliźnim. Księża, w czasie trwania liturgii odnowili swoje przyrzeczenia, które złożyli po raz pierwszy w dniu swoich święceń prezbiteratu.

Wieczorem, na Mszy Wieczerzy Pańskiej, pełnej symbolicznych gestów dokonanych przez Chrystusa w dzień przed swoją męką, homilię wygłosił ks. Daniel Koper – jeden z ojców duchownych naszego seminarium.

Wielki Piątek rozpoczął się dla wspólnoty seminaryjnej jutrznią w kościele katedralnym, kiedy to odśpiewywane były psalmy nawiązujące do męki naszego Zbawiciela. Na nabożeństwie drogi krzyżowej, alumni prowadzili rozważania, które swoją tematyką nawiązywały do hasła roku duszpasterskiego: “Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Ostatnim i zarazem najważniejszym wydarzeniem tego dnia była Liturgia Męki Pańskiej, podczas której odśpiewywany był fragment Ewangelii św. Jana będący opisem męki Chrystusa. Ten szczególny czas modlitwy i kontemplacji pozwolił wiernym jeszcze głębiej zrozumieć znaczenie tajemnicy ofiary, jaką to Bóg złożył z samego siebie dla odkupienia rodzaju ludzkiego, a także przygotować się na spotkanie ze Zmartwychwstałym, które niesie ze sobą nadzieję wiecznego życia dla podążających za Jezusem.

Po liturgii Męki Pańskiej alumni udali się do swoich rodzinnych parafii, aby tam w gronie najbliższych przeżywać radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego.