Gdy w Kościele katolickim rozważany był fragment Ewangelii wg Św. Marka o powołaniu pierwszych Apostołów, 19 stycznia, wspólnota seminaryjna hymnem do Ducha Świętego rozpoczęła swój dzień skupienia. Prowadzący ćwiczenia duchowe – ks. Krzysztof Koprowski, w czasie konferencji podejmował temat egzorcyzmów, prawdy i Kościoła.

Czy opętany może się zbawić?  Po co pośrednictwo księdza w sakramencie pokuty? Czy życie w prawdzie daje szczęście? Po co Kościół w drodze do nieba? To pytania postawione w czasie konferencji przez ojca rekolekcjonistę.

Korzystając z 10-letniego doświadczenia egzorcysty, ks. Krzysztof opowiadał o swojej posłudze i podkreślał, że nigdy nie można ignorować działania złego ducha, który może być bardzo inteligentny i przebiegły. Szatan wszystko bierze na poważnie i nie lubi żartować. A przed działaniem ojca kłamstwa nie zabezpiecza ilość tytułów przed nazwiskiem, tylko głęboka relacja z Bogiem.

Ks. rekolekcjonista powołując się na swoje doświadczenie podkreślał, że kapłan jest narzędziem w ręku Boga, on tylko modli się, a Pan Bóg decyduje, kiedy nastąpi uwolnienie oraz że tylko Bóg może dać trwałe szczęście.

Kolejnym tematem rozważań było pojęcie prawdy. Życie w prawdzie ma miejsce wtedy, gdy swoimi czynami potwierdzamy słowa. Kiedy ktoś mówi prawdę, żyje w świecie Boga, bo Bóg jest Prawdą. Żyjemy jednak w czasach, kiedy wielu uważa, że ma swoją prawdę. Dlatego tak istotne jest poszukiwanie jedynej Prawdy.

Ostatnim tematem poruszanym przez ojca rekolekcjonistę było jego osobiste doświadczenie Kościoła, czyli Ciała i Oblubienicy Chrystusa. „Kocham Kościół, bo Chrystus kocha Kościół” – mówił ks. Krzysztof. Kościół ma nam pomóc dojść do życia wiecznego w niebie. Jest Bożym światłem pośród mroków życia.

Ojciec podkreślał, że trwanie w Kościele wiąże się z pewną ofiarą – swoich wyrzeczeń, zgody na to czego czasem nie rozumiemy, modlitwy za tych, którzy błądzą. Na tym świecie obecny jest grzech, ale mamy dążyć, żeby było go jak najmniej. Doskonałość będzie w niebie. Mimo narastającej liczby głosów – ‘’Pan Bóg tak, Kościół nie’’, to sam Chrystus utożsamia się z Kościołem. Kościół jest znakiem Prawdy. Kościół działa w imieniu Chrystusa.

Ks. dr Krzysztof Koprowski jest proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej, od 2013 roku jest diecezjalnym egzorcystą. Ks. Krzysztof by również ojcem duchownym w naszym seminarium.

Al. Maciej Oryńczak