20 maja wspólnota seminaryjna przeżywała dzień skupienia, prowadzeni przez ojca redemptorystę Tamasza Mulura, alumni w ciszy, skupieniu oraz modlitwie rozważali temat dnia, który skupiał się nad tajemnicą powołania kapłańskiego.

Ojciec Tomasz Mular dzielił się refleksjami na temat powołania kapłańskiego i podkreślał, że jest ono działaniem Pana Boga oraz wyrazem Jego miłości do człowieka. Przez Słowo zawarte w Piśmie Świętym, Bóg objawia swoje plany i pragnienia dotyczące powołania każdej osoby. To właśnie Pismo Święte daje nam wzorce i wskazówki, które prowadzą nas do odkrycia naszego powołania i umocnienia naszej relacji z Bogiem.

Rekolekcjonista wyróżnił trzy drogi powołania, którymi są: małżeństwo, samotność i kapłaństwo. Podkreślał, że każda z tych dróg ma swoje unikalne znaczenie i wartość. Ważne jest, abyśmy otwierali się na Boże plany dla życia i byli gotowi służyć Bogu i innym ludziom z miłością i oddaniem.

Podczas spotkania, ojciec Mular wspomniał o codzienności Bożego działania w życiu. Zauważył, że wypełnianie codziennych obowiązków i cierpliwość w trudnościach są częścią duchowego wzrastania. Wszelkie codzienne doświadczenia, zarówno te radosne, jak
i trudne, mogą być sposobnością do spotkania z Panem Bogiem i uczenia się Jego miłości.

Ojciec redemptorysta podkreślił, że zadaniem jest odkrywanie i doświadczanie Bożej obecności w życiu oraz budowanie relacji miłości z Panem Bogiem. Modlitwa, sakramenty i otwarcie się …. Boży dar łaski pogłębia więź oraz z Bogiem. Ojciec Mular wskazywał na istotę pobożności maryjnej w życiu. Zachęcał uczestników do oddania się woli Bożej we wszystkim, podobnie jak Maryja, Matka Jezusa i Matka Kościoła, czyniła to w swoim życiu.

Na zakończenie dnia skupienia, seminarzyści uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu. W atmosferze skupienia i modlitwy, mieli możliwość jeszcze głębszego zbliżenia się do Pana Jezusa obecnego
w Eucharystii. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest ważnym elementem duchowego życia chrześcijańskiego. To czas, kiedy składamy przed Jezusem radości, troski, pragnienia i prośby. To czas ciszy, w której możemy otworzyć serca na działanie łaski Bożej.

W adoracji Najświętszego Sakramentu, alumni mieli okazję do indywidualnej modlitwy i osobistego spotkania z Panem. Każdy mógł złożyć przed Nim swoje intencje, wyznać swoje słabości i prosić o siłę do dalszego podążania drogą powołania.

Dzień dla seminarzystów był nie tylko czasem refleksji, ale także okazją do umocnienia duchowego i wzrostu w relacji
z Bogiem. Spotkanie przyniosło uczestnikom inspirację i zachętę do pogłębiania swojego powołania kapłańskiego oraz do pielęgnowania relacji z Panem Bogiem i Maryją.

dk. Dariusz Ozimek