Podczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej 27 lutego w kaplicy seminaryjnej biskup Mariusz Leszczyński ustanowił alumnów III roku lektorami. Tym samym trzej seminarzyści otrzymali szczególne zadanie głoszenia wiary, która ma swoje źródło w słowie Bożym, a ich posługa będzie realizowała się głównie przez proklamowanie słowa Bożego w czasie liturgii Kościoła.

Rektor seminarium ks. Jarosław Przytuła po przywitaniu biskupa i wspólnoty, zwrócił uwagę na znaczenie i wymowę posługi lektora. Dla przyjmujących posługę jest ona ważnym etapem, ponieważ wyznacza drogę do kapłaństwa, a dla ludu Bożego podkreśla powagę słowa Bożego i zachęca do słuchania, zgłębiania i kierowania się nim w codziennym życiu – przypominał ksiądz rektor.

W homilii ksiądz biskup podzielił się swoim doświadczeniem – do lat seminaryjnych wraca się, aby przypomnieć sobie treść wykładów, ale także do wydarzeń życia seminaryjnego, których szczególnym momentem jest przyjmowanie posług. Nawiązując do czytań mszalnych zwrócił uwagę na ciągłą aktualność słowa Bożego – choć często go słuchamy to nie traci ono swojej świeżości, ponieważ rozświetla coraz to nowe życiowe konteksty.

Nie wystarczy jednak tylko słuchać słów Pisma Świętego, należy je również wprowadzać w życie – zaznaczył biskup Leszczyński. Słowo wprowadza się w życie przez bezinteresowne uczynki miłości i nieustanne nawracanie się. Wskazania dane nam w Objawieniu są wymagające, ale „bez wymagań nie ma prawdziwego chrześcijaństwa, ani nie jest się prawdziwym uczniem” – napominał biskup.

Podkreślając znaczenie Pisma Świętego zostały przywołane słowa ks. prof. Henryka Witczyka, biblisty i wykładowcy naszego seminarium: „Pismo Święte to tabernakulum Ducha Świętego”. Wynika z tego, że powinno być ono otaczane wielkim szacunkiem, poprzez czytanie, studiowanie i wprowadzanie w życie – podkreślił ksiądz biskup.

„Pobłogosław tych naszych braci, wybranych do posługi lektorów. Spraw, by nieustannie rozważając Twoje słowo, zostali przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim braciom i siostrom” – to słowa modlitwy wypowiadanej w trakcie ustanowienie lektorów, które streszczają obowiązki i zadania posługujących. Posługa lektoratu jest jednym z trzech – obok akolitatu i kandydatury do święceń, etapów formacji koniecznych do przyjęcia święceń.

al. Bartosz Świrgoń