W niedzielę 16 października alumni pierwszego roku wzięli udział w wyjeździe formacyjnym do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy.
Alumni roku propedeutycznego wraz z księdzem prefektem uczestniczyli we Mszy świętej sprawowanej w bazylice mniejszej pod wezwaniem św. Wojciecha i w apelu przygotowanym przez okolicznych mieszkańców z okazji 22. Dnia Papieskiego, przeżywanego w tym roku pod hasłem „Blask prawdy”. W czasie montażu słowno-muzycznego przybliżona została treść encykliki św. Jana Pawła II o tym samym tytule.
Po liturgii i okolicznościowych obchodach, alumni zostali oprowadzeni po terenie sanktuarium oraz wysłuchali historii parafii i kultu Maryi na jej terenie. Pielgrzymkę zakończyli modlitwą różańcową w wybudowanej w czasach średniowiecza kaplicy, gdzie dziś czcią otaczana jest słynąca łaskami figura Matki Bożej.
Wąwolnica to jedna z najstarszych osad Lubelszczyzny, a kult maryjny na tych ziemiach sięga XIII wieku. Pochodząca z XIV wieku figura Matki Bożej Kębelskiej, której historię okoliczna ludność wiąże z czasami tatarskich najazdów na te tereny, przeniesiona została do dawnej kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Wojciecha w wieku XVIII. Mogący pomieścić setki pielgrzymów murowany kościół parafialny, obecnie noszący tytuł bazyliki mniejszej istnieje na wzgórzu zamkowym od początków XX wieku.
Pielgrzymki do lokalnych sanktuariów i innych ośrodków życia religijnego odbywają się w ramach programu formacyjnego roku propedeutycznego. Mają one nie tylko wymiar duchowy i integracyjny, ale stanowią również okazję do poznania historii Kościoła na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Alumn Wiktor Wachowicz