Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj,
że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!