„Synod nie ma być podręcznikowym mówieniem o Kościele, ale ma być żywym świadectwem. Chcemy dotrzeć do każdego, aby każdy mógł powiedzieć co mu w duszy gra, co mu leży na wątrobie.” Tymi słowami ks. prelegent tłumaczył wspólnocie na czym polega „synod o synodalności”.

    W ubiegły piątek naszą wspólnotę odwiedził ks. dr Sławomir Korona, diecezjalny koordynator synodalny, czyli osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie i organizację synodu na etapie diecezjalnym. W konferencji ks. Sławomir zapoznał alumnów z poszczególnymi etapami prac synodu, metodami ich przeprowadzenia oraz sposobami dotarcia do wiernych tak, aby każdy mógł zostać wysłuchany.

    Papież Franciszek 9 października rozpoczął XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Do tej pory synod, jako instytucja doradcza Kościoła katolickiego był zebraniem, w którym uczestniczyli jako przedstawiciele członkowie episkopatów. Jednak Ojciec Święty postanowił nieco odejść od formy jednorazowego spotkania, rozciągnąć synod w czasie i podzielić na etapy: diecezjalny, lokalny, kontynentalny. Wszystko pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja.” Wolą Papieża jest dać głos każdemu, nie tylko biskupom. „Synod jest podążaniem wspólną drogą” – mówi Ojciec Święty.

    Inauguracja synodu w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej odbyła się 17 października w katedrze zamojskiej. Konsultacje synodalne prowadzone są w każdej parafii, obowiązek ich przeprowadzenia spoczywa na księżach proboszczach. „Uczestnicząc w naszym synodalnym słuchaniu, bardziej pytajmy się o to, dokąd chcemy iść, osobiście i jako wspólnota Kościoła? Słuchajmy odpowiedzi Ducha Świętego na to pytanie zawartym w Bożym słowie.” powiedział bp. Marian Rojek podczas inauguracji diecezjalnego etapu synodu.

Wszelkie potrzebne informacje dostępne są na stronie internetowej diecezji pod adresem:

https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/wiadomosci/3143-pomoce-do-diecezjalnego-etapu-synodu-biskupow-2021-2023