„Zwracaj uwagę na smak tradycji wypracowanej przez lata wiary naszych przodków, pośród codzienności Twego religijnego życia – łatwiej Ci będzie dotrzeć do zasadniczej treści tego, co celebrujemy w wydarzeniu Bożego Narodzenia” – powiedział ks. bp dr Marian Rojek do zebranych wokół stołu Pańskiego.  22 grudnia w seminarium odbyła się uroczysta wieczerza wigilijna. O godzinie 16.30 rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. bp Marian Rojek.  Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: ks. kan. dr Michał Maciołek – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu, o. dr Waldemar Kapeć OP, ks. kan. dr Waldemar Sądecki – proboszcz parafii pw. Najświętszego Seca Jezusowego w Lublinie, ks. dr Piotr Brodziak – Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej  
w Zamościu.  

Wigilia jest tradycyjnym elementem świąt Narodzenia Pańskiego. W tym szczególnym dniu społeczność seminaryjna po odśpiewaniu kolędy połamała się opłatkiem i złożyła sobie życzenia. Podążając za pięknem staropolskich tradycji wspólnota seminaryjna wraz z gośćmi zasiadła do stołu, aby przez wspólne łamanie chleba na nowo złączyć się z przychodzącym na świat Chrystusem. Po wieczerzy wigilijnej odbyło się tradycyjne kolędowanie 

Alumni następnego dnia wyjechali do swoich rodzinnych parafii, aby tam dzielić się radością świąt ze swoimi bliskimi oraz pomagać duszpasterzom. 

 al. Dariusz Ozimek