Kolejny Exodus Młodych już za nami. Wśród wielu gości, atrakcji oraz wydarzeń czy pracy w grupach podczas dziewiątego spotkania młodych diecezji zamojsko-lubaczowskiej byli obecni także alumni naszego seminarium diecezjalnego. Na co dzień ich obecność można było zobaczyć miedzy innymi przy oprawie liturgii, prowadzili także warsztaty i pomagali w wielu sprawach technicznych, gdzie ich praca była mniej widoczna dla uczestników a także przy namiocie seminaryjnym. Podczas tegorocznego Exodusu do Dzieła Duchowej Pomocy Powołanym dołączyło się 92 osób z czego na cały 27 rok, a 4 osoby zdecydowało się podjąć modlitwę o powołania i za powołanych do końca życia. Dziękujemy za każdą formę troski o powołania i za powołanych.
al.Mateusz Wojda