Za nami ostatni w tym roku akademickim dzień skupienia. Tradycyjnie czerwcowym rekolekcjonistom jest jeden z ubiegłorocznych księży neoprezbiterów. W tym roku rozważania prowadził ks.Marcin Kornaga – wikariusz parafii w Bełżcu, który dzielił się ze wspólnotą doświadczeniem roku posługi duszpasterskiej oraz świadectwem życia kapłańskiego. Dziękujemy gorąco za wygłoszone Słowo!