W ubiegłą sobotę 02.06.2018 r. nasza seminaryjna wspólnota przeżywała niezwykłe wydarzenie, jakim są święcenia prezbiteratu, będące zwieńczeniem sześcioletniej formacji duchowej, intelektualnej, ludzkiej i pastoralnej. W zamojskiej katedrze, z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Mariana Rojka święcenia przyjęło czterech diakonów, którzy stali się kapłanami na wzór Jedynego i Wiecznego Kapłana Jezusa Chrystusa. Przyjąwszy święcenia uczestniczą w misji Chrystusa stając się sługami słowa Bożego i sakramentów. Duch Święty, dzięki specjalnemu namaszczeniu uzdalnia ich do szczególnej posługi w Kościele. Pamiętajmy o nowo wyświęconych kapłanach w naszych modlitwach.