Rozpoczął się wrzesień – czas w którym dzieci i młodzież powracają do szkół na czas nauki. Naszym alumnom pozostał jeszcze miesiąc zanim powrócą do Seminarium Podczas wakacji pełnili oni posługi podczas różnych form duszpasterstwa na terenie naszej diecezji. Brali oni aktywny udział w Pielgrzymce Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę, rekolekcjach wakacyjnych Ruchu Światło-Życie, rekolekcjach dla osób niepełnosprawnych, w DPS w Lubaczowie oraz Exodusie Młodych.