Dzień Skupienia

Ostatni w tym roku formacyjny dzień skupienia prowadził dla nas ks. Kamil Kossak - wikariusz parafii pw. św. apostołów Piotra i Pawła, który święcenia kapłańskie przyjął w ubiegłym roku. Podzielił się z nami "pierwocinami" swojej posługi, wykazał, jak ważne są relacje...

Boże Ciało

Tegoroczną Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przeżywaliśmy razem z parafią na terenie której znajduje się nasze seminarium - parafią pw. NSJ w Lublinie. Alumni wzięli aktywny udział w Mszy Świętej oraz w procesji Eucharystycznej. Uroczysta procesja...

Prymicje w WSD

2 czerwca w kaplicy seminaryjnej miała miejsce Msza Święta prymicyjna. Sześciu neoprezbiterów - absolwenci naszego seminarium celebrowali Najświętszą Ofiarę oraz udzielili prymicyjnego błogosławieństwa. Księża Neoprezbiterzy podczas Dnia Kapłańskiego dowiedzą się w...

Poświęcenie figury św. Józefa

Bóg Ojciec nie powierzył swojego Syna przypadkowym ludziom. Doskonale wiemy, że Maryja była kształtowana i przygotowywana przez Boga, do swojego zadania w dziele zbawienia tak, że możemy zwracać się do niej najpiękniejszymi określeniami: niepokalana, najczystsza,...

24 godziny dla Pana

Jest to jedna z głównych inicjatyw duszpasterskich Papieża Franciszka. Co roku w Wielkim Poście Ojciec Święty wzywa do całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Nasza wspólnota odpowiadając na apel Papieża włączyła się w tę inicjatywę. W piątek po Drodze...

Posługa lektoratu i akolitatu

Chociaż posługa lektora i akolity nie jest zarezerwowana jedynie dla osób przygotowujących się do sakramentu święceń, a od niedawna dostępna nie tylko dla mężczyzn, ale i dla kobiet, to przyjęcie i wypełnianie tych posług jest stałym i koniecznym elementem formacji...

Rekolekcje wielkopostne

Wieczorem 27 dnia lutego zakończyliśmy w naszej wspólnocie trzydniowe rekolekcje wielkopostne, które poprowadził dla nas ks. Józef Maciąg - prezbiter archidiecezji lubelskiej, rektor kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Lublinie oraz wicedyrektor Szkoły Formacji...

Styczniowy Dzień Skupienia

Uniwersytecka gorączka zaliczeń i napięcie spowodowane zbliżającą się sesją egzaminacyjną musiały ustąpić miejsca przed styczniowym dniem skupienia. 17 dnia bieżącego miesiąca, po raz kolejny w tym roku akademickim zatrzymaliśmy się, aby poświecić cały dzień na...

Wizyta duszpasterska

Jednym z nieodłącznych elementów życia parafialnego w okresie noworocznym jest wizyta duszpasterska. W poprzednich latach gościliśmy w naszych murach  Księdza Proboszcza parafii NSJ w Lublinie, na której terenie znajduje się nasze seminarium, jednak w tym roku było...

Nadchodzące wydarzenia

  1. Sesja egzaminacyjna

    17 czerwca - 1 lipca
  2. Wyjazd na wakacje

    1 lipca

Pójdź za Mną!

Odkryj swoją misję

O Seminarium

Wyższe seminarium duchowne przede wszystkim jest wspólnotą uczniów Pana Jezusa, którzy wybierają drogę życia kapłańskiego. Tutaj rozeznają swoje powołanie, sprawdzają, czy jest ono prawdziwe, a następnie przygotowują się, aby jak najlepiej je wypełnić, służąc Panu Bogu i ludziom. Od strony formalnej seminarium duchowne jest jednocześnie i wyższą uczelnią i domem formacyjnym.

Alumni

Naszym priorytetem jest wspólnota – przeżywanie wiary i uczenie się życia przez relację z Jezusem i drugim człowiekiem, jak apostołowie, którzy towarzyszyli Mistrzowi jako wspólnota, razem z Nim podróżowali, spożywali posiłki, modlili się i odpoczywali. Klimat rodzinny umożliwia bardziej indywidualne podejście do alumna ze strony moderatorów.

Kadra

Jezus gdy przyszedł na ziemię do końca wypełnił wolę Ojca. Przyszedł i powołał swoich uczniów i przekazał im misję głoszenia Ewangeli. Powołuje także Nas poprzez Pasterza naszej diecezji. Obietnica Boża „Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana.” (Rz 14, 7-8).

Księża Abslowenci

Diakoni

Formatorzy

„Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić…!”

Jan Paweł II

Seminarium jest dla mężczyżn którzy usłyszeli głos w sercu. Każdy, kto odczuwa takie wewnętrzne wezwanie oraz spełnia wymogi formalne może wstąpić do wyższego seminarium duchownego.
Trzeba mieć 19 lat lub więcej, zdaną maturę oraz chęci. Wymogi formalne to: zdany pozytywnie egzamin maturalny, świadectwo chrztu i bierzmowania, opinia proboszcza i katechety. Wymaga się ponadto dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz gotowości do wyrzeczenia i podjęcia trudów życia kapłańskiego w przyszłości.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie

ul. Orzechowskiego 10
20-429 Lublin
Telefon: (81) 74-44-784

Konto : PEKAO SA III O/Lublin
22 1240 2382 1111 0000 3894 4071

e-mail:

[email protected]