Przewodnikiem alumnów podczas ostatniego dnia skupienia
był Ks. Stanisław Kupczak, proboszcz parafii pw. Świętego Michała
Archanioła w Werbkowicach. Podczas wygłoszonych konferencji,
dzieląc się wieloletnim doświadczeniem posługi duszpasterskiej,
ksiądz Stanisław udzielił klerykom wielu cennych rad dotyczących
zarówno sfery duchowej jak i relacji międzyludzkich.

Jedną ze stałych praktyk formacji seminaryjnej jest dzień
skupienia. Są to jednodniowe rekolekcje, które klerycy przeżywają raz w
miesiącu. Podczas takiego dnia, który rozpoczyna się w piątek wieczorem
Hymnem do Ducha Świętego a kończy w sobotę nieszporami,
obowiązuje ,,silentium sacrum” czyli święte milczenie, w którym klerycy
trwają przez cały dzień. Daje to niezwykłą okazję do nawiązania głębszej
relacji z Bogiem.

Podczas pierwszej konferencji Ks. Stanisław zwrócił uwagę na
niezwykłość daru jakim jest powołanie, podkreślając fakt, iż obecność
każdego z alumnów w seminarium, nie jest przypadkowa. Podczas
kolejnych konferencji poruszone zostały takie tematy jak godność
kapłana, wartość celibatu czy relacje międzyludzkie. W trakcie
wygłoszonych nauk nie zabrakło wątków zaczerpniętych z doświadczenia
wieloletniej posługi zarówno parafialnej jak również posługi ojca
duchownego w naszym seminarium.

al. Dawid Pryciuk