Rozwój ludzki

Stawaj się coraz lepszy, pokonując granice własnych możliwości.

Rozwój intelektualny

Szukaj prawdy rozumem i wiarą, bez względu na cenę.

Rozwój duchowy

Żyj pasją poznawania Boga, a odkryjesz nowy, fascynujący świat.

Odkryj swoją misję

O Seminarium

Wyższe seminarium duchowne przede wszystkim jest wspólnotą uczniów Pana Jezusa, którzy wybierają drogę życia kapłańskiego. Tutaj rozeznają swoje powołanie, sprawdzają, czy jest ono prawdziwe, a następnie przygotowują się, aby jak najlepiej je wypełnić, służąc Panu Bogu i ludziom. Od strony formalnej seminarium duchowne jest jednocześnie i wyższą uczelnią i domem formacyjnym.

Alumni

Naszym priorytetem jest wspólnota – przeżywanie wiary i uczenie się życia przez relację z Jezusem i drugim człowiekiem, jak apostołowie, którzy towarzyszyli Mistrzowi jako wspólnota, razem z Nim podróżowali, spożywali posiłki, modlili się i odpoczywali. Klimat rodzinny umożliwia bardziej indywidualne podejście do alumna ze strony moderatorów.

Kadra

Jezus gdy przyszedł na ziemię do końca wypełnił wolę Ojca. Przyszedł i powołał swoich uczniów i przekazał im misję głoszenia Ewangeli. Powołuje także Nas poprzez Pasterza naszej diecezji. Obietnica Boża „Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana.” (Rz 14, 7-8).

FollowMe! - Pójdź za Mną! #1

Zapraszamy do obejrzenia odcinku FollowMe – Pójdź za Mną! Dzisiaj Łukasz i Jakub opowiedzą co wydarzyło się w naszej wspólnocie od początku Wielkiego Postu.

Księża Abslowenci

Diakoni

Formatorzy

Wielki Piątek

Jesus Amor meus, crucifixus est - Jezus moja Miłość, jest ukrzyżowany. Ciemna Jutrznia, Droga Krzyżowa, Liturgia Męki Pańskiej - w tych wydarzeniach uczestniczyli alumni w zamojskiej Katedrze. Dzisiaj, na najważniejszej Liturgii w ciągu całego roku będą już w swoich...

Wielki Czwartek

Dzień w którym Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii oraz Kapłaństwa alumni spędzili w najważniejszym kościele naszej diecezji - Katedrze w Zamościu. [ngg src="galleries" ids="68" display="basic_thumbnail"...

Dzień Skupienia

Już za dwa tygodnie będziemy obchodzić Triduum Paschalne. W sobotę alumni przeżywali Dzień Skupienia ukierunkowany na lepsze przygotowanie do tych najważniejszych świąt. Dzień Skupienia prowadził ks.Tomasz Sekulski MIC - rektor seminarium Księży Marianów. Dziękujemy...

Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna (PUM) wczoraj powiększyła swoje grono. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego dołączyło do niej 11 alumnów oraz ksiądz rektor naszego seminarium. Podczas uroczystych nieszporów w jej szeregi przyjął ich ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy do...

Dzień Świętości Życia

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest Dniem Świętości Życia. W poniedziałek podczas porannej Mszy Świętej alumni podjęli zobowiązanie codziennej modlitwy w ramach Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przez 9 miesięcy alumni będą modlitewnie obecni przy nienarodzonym...

Unia Apostolska Kleru NSPJ

"Unia Apostolska Kleru jest stowarzyszeniem otwartym na duchownych diecezjalnych, którzy zobowiązują się, wzajemnie się wspierając, realizować w pełni życie według Ducha, poprzez pełnienie posługiwania. Jej cechą charakterystyczną jest uprzywilejowanie braterstwa,...

Posługi Lektoratu i Akolitatu

W poniedziałek 18 marca ks. bp Mariusz Leszczyński udzielił alumnom  III roku posługi lektoratu i alumnom IV roku posługi akolitatu. Głównym zadaniem lektora jest odczytywanie słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Akolici wspomagają diakonów i posługują kapłanom...

Konkurs wiedzy liturgicznej ministrantów i lektorów

Podczas diecezjalnego konkursu liturgicznego nasi alumni opowiadali lektorom i ministrantom jak wygląda życie w seminarium. Dzieli się także świadectwem się także świadectwem przeżywania swojej służby w Kościele, a także prezentowali wygląd liturgii podczas posług...

Rekolekcje Wielkopostne

W Środę Popielcową wieczorem wspólnym odśpiewaniem hymnu Veni Creator rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne. Przez 3 dni podczas których panowało silentium sacrum alumni mogli poświęcić swój czas na modlitwę, adorację i rozważania. Rekolekcje prowadził ks,Krzysztof...

Alumni w LO im.ONZ w Biłgoraju

W Środę Popielcową alumni podczas porannej Mszy Świętej rozpoczęli czas pokuty i nawrócenia. Dzień ten owocował także pięknym spotkaniem z młodzieżą w Liceum im. ONZ w Biłgoraju. Uczniowie zgromadzeni na auli mieli okazję obejrzeć prezentację dotyczącą powołania oraz...

„Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić…!”

Jan Paweł II

Seminarium jest dla mężczyżn którzy usłyszeli głos w sercu. Każdy, kto odczuwa takie wewnętrzne wezwanie oraz spełnia wymogi formalne może wstąpić do wyższego seminarium duchownego.
Trzeba mieć 19 lat lub więcej, zdaną maturę oraz chęci. Wymogi formalne to: zdany pozytywnie egzamin maturalny, świadectwo chrztu i bierzmowania, opinia proboszcza i katechety. Wymaga się ponadto dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz gotowości do wyrzeczenia i podjęcia trudów życia kapłańskiego w przyszłości.
Nabór zaczynamy 1 lipca 2018r. o godzinie 10

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie

ul. Orzechowskiego 10
20-429 Lublin
Telefon: (81) 74-44-784

Konto : PEKAO SA III O/Lublin
22 1240 2382 1111 0000 3894 4071

e-mail:

wsd@zamojskolubaczowska.pl

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com