Życzenia Wielkanocne

  Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat...

Msza Krzyżma Świętego

Czwartek Wielkiego Tygodnia jest dniem, kiedy o poranku celebruje się Mszę Krzyżma. Jest to uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Pasterza Diecezji, w której bierze udział całe duchowieństwo diecezjalne. Podczas tej Mszy Świętej dokonuje się poświęcenia oleju...

Marcowy Dzień Skupienia

W  sobotę 20 marca nasza wspólnota uczestniczyła w comiesięcznym dniu skupienia, który poprowadził o. Marek Grzech ze zgromadzenia misyjnego Werbistów. Ojciec przez kilkanaście lat posługiwał na misjach w Zambii, dzieląc się nabytym tam doświadczeniem udzielił nam...

Poświęcenie figury św. Józefa

Bóg Ojciec nie powierzył swojego Syna przypadkowym ludziom. Doskonale wiemy, że Maryja była kształtowana i przygotowywana przez Boga, do swojego zadania w dziele zbawienia tak, że możemy zwracać się do niej najpiękniejszymi określeniami: niepokalana, najczystsza,...

24 godziny dla Pana

Jest to jedna z głównych inicjatyw duszpasterskich Papieża Franciszka. Co roku w Wielkim Poście Ojciec Święty wzywa do całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Nasza wspólnota odpowiadając na apel Papieża włączyła się w tę inicjatywę. W piątek po Drodze...

Posługa lektoratu i akolitatu

Chociaż posługa lektora i akolity nie jest zarezerwowana jedynie dla osób przygotowujących się do sakramentu święceń, a od niedawna dostępna nie tylko dla mężczyzn, ale i dla kobiet, to przyjęcie i wypełnianie tych posług jest stałym i koniecznym elementem formacji...

Rekolekcje wielkopostne

Wieczorem 27 dnia lutego zakończyliśmy w naszej wspólnocie trzydniowe rekolekcje wielkopostne, które poprowadził dla nas ks. Józef Maciąg - prezbiter archidiecezji lubelskiej, rektor kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Lublinie oraz wicedyrektor Szkoły Formacji...

Styczniowy Dzień Skupienia

Uniwersytecka gorączka zaliczeń i napięcie spowodowane zbliżającą się sesją egzaminacyjną musiały ustąpić miejsca przed styczniowym dniem skupienia. 17 dnia bieżącego miesiąca, po raz kolejny w tym roku akademickim zatrzymaliśmy się, aby poświecić cały dzień na...

Wizyta duszpasterska

Jednym z nieodłącznych elementów życia parafialnego w okresie noworocznym jest wizyta duszpasterska. W poprzednich latach gościliśmy w naszych murach  Księdza Proboszcza parafii NSJ w Lublinie, na której terenie znajduje się nasze seminarium, jednak w tym roku było...

Nadchodzące wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.

Pójdź za Mną!

Odkryj swoją misję

O Seminarium

Wyższe seminarium duchowne przede wszystkim jest wspólnotą uczniów Pana Jezusa, którzy wybierają drogę życia kapłańskiego. Tutaj rozeznają swoje powołanie, sprawdzają, czy jest ono prawdziwe, a następnie przygotowują się, aby jak najlepiej je wypełnić, służąc Panu Bogu i ludziom. Od strony formalnej seminarium duchowne jest jednocześnie i wyższą uczelnią i domem formacyjnym.

Alumni

Naszym priorytetem jest wspólnota – przeżywanie wiary i uczenie się życia przez relację z Jezusem i drugim człowiekiem, jak apostołowie, którzy towarzyszyli Mistrzowi jako wspólnota, razem z Nim podróżowali, spożywali posiłki, modlili się i odpoczywali. Klimat rodzinny umożliwia bardziej indywidualne podejście do alumna ze strony moderatorów.

Kadra

Jezus gdy przyszedł na ziemię do końca wypełnił wolę Ojca. Przyszedł i powołał swoich uczniów i przekazał im misję głoszenia Ewangeli. Powołuje także Nas poprzez Pasterza naszej diecezji. Obietnica Boża „Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana.” (Rz 14, 7-8).

Księża Abslowenci

Diakoni

Formatorzy

„Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić…!”

Jan Paweł II

Seminarium jest dla mężczyżn którzy usłyszeli głos w sercu. Każdy, kto odczuwa takie wewnętrzne wezwanie oraz spełnia wymogi formalne może wstąpić do wyższego seminarium duchownego.
Trzeba mieć 19 lat lub więcej, zdaną maturę oraz chęci. Wymogi formalne to: zdany pozytywnie egzamin maturalny, świadectwo chrztu i bierzmowania, opinia proboszcza i katechety. Wymaga się ponadto dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz gotowości do wyrzeczenia i podjęcia trudów życia kapłańskiego w przyszłości.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie

ul. Orzechowskiego 10
20-429 Lublin
Telefon: (81) 74-44-784

Konto : PEKAO SA III O/Lublin
22 1240 2382 1111 0000 3894 4071

e-mail:

[email protected]