Seminarium

 

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie

ul. Orzechowskiego 10
20-429 Lublin
Telefon: (0-81) 74-44-784

509 800 080

Konto : PEKAO SA III O/Lublin
22 1240 2382 1111 0000 3894 4071

e-mail:

[email protected]