Nabór uzupełniający do seminarium.

Do 16 września 2022 r trwa dodatkowy nabór na pierwszy rok formacji w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.    Podobnie jak w pierwszym naborze, kandydaci najpierw odbywają rozmowę z rektorem seminarium, podczas której składają podanie o...

Kapłaństwo – bieg z przeszkodami czy spełnienie marzeń?

W dniach 17-18 czerwca wspólnota seminaryjna przeżywała dzień skupienia, którego wiodącym tematem było kapłaństwo. Poprowadził go ks. Jakub Bubiłek, który w ubiegłym roku przyjął sakrament święceń, a obecnie jest wikariuszem w parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa w...

Z Chrystusem ulicami Lublina

   W czwartek 16 czerwca cała wspólnota wyższego seminarium duchownego obchodziła uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. Pierwotna nazwa tej uroczystości to festum Eucharistiae, czyli święto Eucharystii.    O godzinie 10...

Po raz kolejny wyrazili swoją gotowość.

,, Akolita to nadzwyczajny szafarz komunii świętej, która jest źródłem i szczytem naszego duchowego życia’’ - tymi słowami ks. bp Mariusz Leszczyński zwrócił się do alumnów IV roku, którzy chwilę później przyjęli posługę akolitatu. Ksiądz biskup podkreślił, że godna...

O duchowej pielgrzymce do miejsc świętych

W dniach 3-5 marca wspólnota seminaryjna przeżywała rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Marcin Pudo, doktorant Sekcji Nauk Biblijnych KUL i wikariusz parafii pw. Świętego Jerzego w Biłgoraju. Ksiądz Pudo podzielił się swoim zamiłowaniem do Pisma...

Hej kolęda!

16. Stycznia wspólnotę seminaryjną odwiedził proboszcz miejscowej parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ks. kan. dr Waldemar Sądecki. Minął okres Bożego Narodzenia, jednak w tradycji ludowej czas radości przedłużony jest do 2 lutego – święta Ofiarowania...

Z Maryją na drogach powołania

„Maryja wskazuje nam drogę, którą jest Chrystus. Jest to droga stroma, droga wąska i trudna. Dla tego jednak, kto pragnie iść nią według wskazań Ewangelii, jest to droga, która prowadzi do prawdziwej radości” - podkreślał ks. Piotr Brodziak podczas seminaryjnego dnia...

A Słowo Ciałem się stało

„Zwracaj uwagę na smak tradycji wypracowanej przez lata wiary naszych przodków, pośród codzienności Twego religijnego życia - łatwiej Ci będzie dotrzeć do zasadniczej treści tego, co celebrujemy w wydarzeniu Bożego Narodzenia” - powiedział ks. bp dr Marian Rojek do...

Życzenia

Już za kilka dni będziemy obchodzić Uroczystość Narodzenia Pańskiego, dlatego pełni nadziei i wiary, pragniemy złożyć Wam serdeczne życzenia. Jako wspólnota alumnów i formatorów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej życzymy radości, pokoju,...

Nadchodzące wydarzenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.

Pójdź za Mną!

Odkryj swoją misję

O Seminarium

Wyższe seminarium duchowne przede wszystkim jest wspólnotą uczniów Pana Jezusa, którzy wybierają drogę życia kapłańskiego. Tutaj rozeznają swoje powołanie, sprawdzają, czy jest ono prawdziwe, a następnie przygotowują się, aby jak najlepiej je wypełnić, służąc Panu Bogu i ludziom. Od strony formalnej seminarium duchowne jest jednocześnie i wyższą uczelnią i domem formacyjnym.

Alumni

Naszym priorytetem jest wspólnota – przeżywanie wiary i uczenie się życia przez relację z Jezusem i drugim człowiekiem, jak apostołowie, którzy towarzyszyli Mistrzowi jako wspólnota, razem z Nim podróżowali, spożywali posiłki, modlili się i odpoczywali. Klimat rodzinny umożliwia bardziej indywidualne podejście do alumna ze strony moderatorów.

Kadra

Jezus gdy przyszedł na ziemię do końca wypełnił wolę Ojca. Przyszedł i powołał swoich uczniów i przekazał im misję głoszenia Ewangeli. Powołuje także Nas poprzez Pasterza naszej diecezji. Obietnica Boża „Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana.” (Rz 14, 7-8).

Księża Abslowenci

Diakoni

Formatorzy

„Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić…!”

Jan Paweł II

Seminarium jest dla mężczyżn którzy usłyszeli głos w sercu. Każdy, kto odczuwa takie wewnętrzne wezwanie oraz spełnia wymogi formalne może wstąpić do wyższego seminarium duchownego.
Trzeba mieć 19 lat lub więcej, zdaną maturę oraz chęci. Wymogi formalne to: zdany pozytywnie egzamin maturalny, świadectwo chrztu i bierzmowania, opinia proboszcza i katechety. Wymaga się ponadto dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz gotowości do wyrzeczenia i podjęcia trudów życia kapłańskiego w przyszłości.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie

ul. Orzechowskiego 10
20-429 Lublin
Telefon: (81) 74-44-784

Konto : PEKAO SA III O/Lublin
22 1240 2382 1111 0000 3894 4071

e-mail:

[email protected]