Alumni Wyższego Seminarium Duchownego diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej uczestniczyli w Mszy krzyżma oraz spędzili dwa pierwsze dni Triduum Paschalnego w zamojskiej katedrze. Czas ten był przepełniony modlitwą i skupieniem, aby przygotować się na przyjęcie zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. W kościele biskupim trwali oni od 6 do 7 kwietnia wraz z parafialną wspólnotą na celebracjach pod przewodnictwem pasterza diecezji – JE ks. bp. Mariana Rojka.

   Czwartkowy poranek rozpoczął się Mszą świętą gromadzącą wszystkich członków diecezjalnego duchowieństwa – Mszą olejów. Podczas niej kapłani odnowili przyrzeczenia złożone po raz pierwszy w czasie święceń prezbiteratu. Pod koniec liturgii ksiądz biskup pobłogosławił olej chorych oraz konsekrował krzyżmo. Wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęło się celebrowanie misterium paschalnego. W czasie tej uroczystej, bogatej w znaki liturgii upamiętniającej ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa homilię wygłosił ks. dr Witold Słotwiński – ojciec duchowny seminarium.

   W Wielki Piątek alumni poświęcili czas na refleksję nad męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. W godzinach porannych odbyła się jutrznia wraz z godziną czytań pod przewodnictwem pasterza diecezji, podczas której odśpiewano hymny, psalmy, modlitwy oraz odczytano teksty nawiązujące do męki Chrystusa. Podczas nabożeństwa drogi krzyżowej alumni prowadzili rozważania o ostatnich chwilach życia Jezusa w nawiązaniu do tematu przeżywanego obecnie roku duszpasterskiego:  „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.  Punktem kulminacyjnym tego dnia była sprawowana pod przewodnictwem biskupa Mariana Rojka Liturgia Męki Pańskiej, podczas której homilię wygłosił dk. Artur Łakomy. Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do grobu seminarzyści udali się do swoich rodzinnych parafii, aby wraz z lokalnymi wspólnotami celebrować najważniejszą liturgię w ciągu roku – Wigilię Paschalną, a także, aby w rezurekcyjnej procesji ogłosić zwycięstwo Jezusa nad śmiercią.

   Zmartwychwstanie Pańskie to najważniejsza uroczystość dla chrześcijan obchodzona
na całym świecie przez miliony wiernych. Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończy II Nieszporami Niedzieli Wielkanocnej. W tym czasie w kościołach odbywają się uroczystości, które nawiązują do wydarzeń ostatnich ziemskich dni Jezusa Chrystusa. Seminarzyści poprzez spędzenie tego czasu w zamojskiej katedrze, mogli jeszcze bardziej skupić się na modlitwie i refleksji nad najważniejszymi wydarzeniami w historii chrześcijaństwa. Uczestnicy podkreślali, że ten czas był dla nich niezwykle ważny i pozwolił skoncentrować się
na wydarzeniach zbawczych.

 Piotr Gorzkowski