Eucharystia, Kościół, powołanie i Matka Boża – to były główne tematy wielkopostnych rekolekcji, które odbyły się w dniach od 22 do 25 lutego w seminarium duchownym. Poprowadził je ks. dr Michał Maciołek. Ksiądz rekolekcjonista był kanclerzem kurii diecezjalnej w Zamościu oraz wychowawcą w seminarium, a obecnie przygotowuje się do wyjazdu na misje.

Rekolekcje rozpoczęły się wieczorem w Środę Popielcową odśpiewaniem hymnu do Ducha Świętego. Ćwiczenia duchowe to nie tylko słuchanie konferencji, ale także czas spędzany w milczeniu i refleksji. Alumni celebrowali drogę krzyżową i nabożeństwo pokutne, wspólnie odmawiali Liturgię Godzin, adorowali Najświętszy Sakrament i uczestniczyli we Mszach świętych.

Ksiądz rekolekcjonista mówił, że życie kapłańskie związane jest z nieustannym kształtowaniem się i formacją, a powołanie jest osobistą, życiową przygodą. Alumni usłyszeli, że Maryja odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Dla kapłana powinna to być naprawdę szczególna osoba, która towarzyszy na drodze powołania – zaznaczył misjonarz, podkreślając także, że w samym centrum życia chrześcijańskiego zawsze znajduje się Eucharystia – trzeba ją umiłować nade wszystko, gdyż jest najważniejszą rzeczą w życiu kapłana. Ksiądz rekolekcjonista uświadomił alumnom, że będą musieli stawić czoła wielu wyzwaniom we współczesnym świecie i ważne jest, aby dobrze przeżyć swoje życie i zaangażować się całkowicie w swoją kapłańską posługę.

Ksiądz Maciołek udzielił alumnom wielu porad i wskazówek odnośnie do przyszłego życia kapłańskiego, dzieląc się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem życiowym. Nie zabrakło również różnych ciekawych anegdot i wspomnień z życia seminaryjnego.

Czas rekolekcji dla seminarzystów jest wyjątkowy. Mogą się oni zatrzymać, wyciszyć, aby móc usłyszeć głos Boga. W ten sposób umacniają się wierze i na drodze swojego powołania.
alumn Krystian Skiba