W czwartek 21 grudnia wspólnota seminaryjna przeżywała wieczór wigilijny, który rozpoczął się uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem biskupa zamojsko-lubaczowskiego Mariana Rojka. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zaproszeni goście, wychowawcy oraz alumni zebrali się w seminaryjnym refektarzu na kolacji wigilijnej.

   Podczas Eucharystii pasterz naszej diecezji przybliżył nam historię szopki bożonarodzeniowej. Kluczową rolę w budowaniu tej tradycji odegrał święty Franciszek z Asyżu. To właśnie on rozpoczął trwającą do dziś tradycję przedstawiania betlejemskiej groty, w której Bóg w maleńkiej miłości daje najpiękniejszy dowód na niepojętą hojność Boga wobec człowieka. Bóg daje się człowiekowi. Ten dar z samego siebie jest największym z darów jaki można ofiarować innym.

   Biskup Marian przypomniał nam także o możliwości uzyskania odpustu zupełnego poprzez nawiedzenie kościoła rodziny franciszkańskiej i modląc się przed ustawionym tam żłóbkiem do 2 lutego 2024 r., święta Ofiarowania Pańskiego. 

   Druga część wieczoru wigilijnego, która odbywała się w refektarzu, rozpoczęła się od odczytania przez diakona fragmentu Ewangelii według św. Łukasza, o narodzeniu Jezusa. Po wspólnej modlitwie rektor seminarium, a następnie ksiądz biskup złożyli życzenia zgromadzonym. Pasterz diecezji wskazał, że często wśród wypowiadanych życzeń, pojawia się słowo zdrowie. Oprócz zdrowia fizycznego, podkreślił jak ważne w życiu człowieka jest zdrowie psychiczne i duchowe.

   Po życzeniach i dzieleniu się opłatkiem, wszyscy zasiedli do stołu, by w radosnej i miłej atmosferze uczestniczyć w najbardziej wyczekiwanej wieczerzy w ciągu roku. 

   Uwieńczeniem radości z okazji zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego było wspólne śpiewanie kolęd w kaplicy seminaryjnej.

al.Jakub Bucior