Rozwój ludzki

Stawaj się coraz lepszy, pokonując granice własnych możliwości.

Rozwój intelektualny

Szukaj prawdy rozumem i wiarą, bez względu na cenę.

Rozwój duchowy

Żyj pasją poznawania Boga, a odkryjesz nowy, fascynujący świat.

Odkryj swoją misję

O Seminarium

Wyższe seminarium duchowne przede wszystkim jest wspólnotą uczniów Pana Jezusa, którzy wybierają drogę życia kapłańskiego. Tutaj rozeznają swoje powołanie, sprawdzają, czy jest ono prawdziwe, a następnie przygotowują się, aby jak najlepiej je wypełnić, służąc Panu Bogu i ludziom. Od strony formalnej seminarium duchowne jest jednocześnie i wyższą uczelnią i domem formacyjnym.

Alumni

Naszym priorytetem jest wspólnota – przeżywanie wiary i uczenie się życia przez relację z Jezusem i drugim człowiekiem, jak apostołowie, którzy towarzyszyli Mistrzowi jako wspólnota, razem z Nim podróżowali, spożywali posiłki, modlili się i odpoczywali. Klimat rodzinny umożliwia bardziej indywidualne podejście do alumna ze strony moderatorów.

Kadra

Jezus gdy przyszedł na ziemię do końca wypełnił wolę Ojca. Przyszedł i powołał swoich uczniów i przekazał im misję głoszenia Ewangeli. Powołuje także Nas poprzez Pasterza naszej diecezji. Obietnica Boża „Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana.” (Rz 14, 7-8).

FollowMe! - Pójdź za Mną! #4

Zapraszamy do obejrzenia odcinku FollowMe – Pójdź za Mną! dk.Radek i dk.Dominik opowiadają o niedawno przyjętych święceniach diakonatu.

FollowMe! - Pójdź za Mną! #3

Zapraszamy do obejrzenia odcinku FollowMe – Pójdź za Mną! Kamil i Krzysztof opowiadają o tym jak alumni przeżywają Triduum Paschalne oraz o przygotowaniach do święceń diakonatu.

FollowMe! - Pójdź za Mną! #1

Zapraszamy do obejrzenia odcinku FollowMe – Pójdź za Mną! Dzisiaj Łukasz i Jakub opowiedzą co wydarzyło się w naszej wspólnocie od początku Wielkiego Postu.

Księża Abslowenci

Diakoni

Formatorzy

Dodatkowy nabór do seminarium.

Seminarium ogłasza dodatkowy nabór do seminarium. Rekrutacja uzupełniająca trwa do 22 września i odbywa się na dotychczasowych zasadach - kandydat zgłasza się do swojego proboszcza, następnie składa u rektora seminarium wymagane dokumenty. Więcej informacji pod...

Pożegnanie o.Dominika

Dzień kapłański w Krasnobrodzie wzbudza wiele emocji, gdyż jest to dzień, w którym zostają ogłoszone decyzje personalne dotyczące księży naszej diecezji. Alumni wraz z świeżo upieczonymi absolwentami WSD, neoprezbiterami, z ciekawością oczekują informacji, do której...

Dzień Skupienia

Ostatni w tym roku formacyjny dzień skupienia prowadził dla nas ks. Kamil Kossak - wikariusz parafii pw. św. apostołów Piotra i Pawła, który święcenia kapłańskie przyjął w ubiegłym roku. Podzielił się z nami "pierwocinami" swojej posługi, wykazał, jak ważne są relacje...

Boże Ciało

Tegoroczną Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przeżywaliśmy razem z parafią na terenie której znajduje się nasze seminarium - parafią pw. NSJ w Lublinie. Alumni wzięli aktywny udział w Mszy Świętej oraz w procesji Eucharystycznej. Uroczysta procesja...

Prymicje w WSD

2 czerwca w kaplicy seminaryjnej miała miejsce Msza Święta prymicyjna. Sześciu neoprezbiterów - absolwenci naszego seminarium celebrowali Najświętszą Ofiarę oraz udzielili prymicyjnego błogosławieństwa. Księża Neoprezbiterzy podczas Dnia Kapłańskiego dowiedzą się w...

Święcenia Prezbiteratu

W sobotę 30 maja zgromadziliśmy się w kościele katedralnym, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej podczas której Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marian Rojek, Biskup Zamojsko-Lubaczowski udzieli święceń prezbiteratu sześciu diakonom naszego seminarium duchownego....

Wyznanie wiary

Chociaż nie jest to wymogiem kanonicznym, we wspólnocie naszego seminarium istnieje zwyczaj, że kandydaci do święceń prezbiteratu składają uroczyste wyznanie wiary i przysięgę posłuszeństwa Kościołowi. W tak podniosły sposób absolwenci naszego seminarium deklarują...

Majowy Dzień Skupienia

W piątkowy wieczór 21.05.2021 rozpoczęliśmy dzień skupienia, który poprowadził dla nas ks. Mirosław Bielecki – kapłan archidiecezji lubelskiej, ojciec duchowny Ogniska Światła i Miłości w Łopocznie. Tematem rekolekcji był Kościół, a poszczególne konferencje rozwijały...

Spotkanie z organizacją Open Doors

W sobotni poranek 15 maja odbyła się wideokonferencja z panią Łucją, która jest przedstawicielką fundacji Open Doors. Podczas tego spotkania przedstawione zostały działania prowadzone przez fundację oraz zaprezentowane konkretne przypadki prześladowań chrześcijan na...

Święcenia diakonatu

W pierwszą sobotę miesiąca Maryjnego, obchodziliśmy podniosłą uroczystość związana ze święceniami diakonatu. Dwóch kandydatów, z rąk biskupa pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego, przyjęło sakrament święceń w Naszej katedrze Zamojskiej, przez co zostali włączeni do...

„Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić…!”

Jan Paweł II

Seminarium jest dla mężczyżn którzy usłyszeli głos w sercu. Każdy, kto odczuwa takie wewnętrzne wezwanie oraz spełnia wymogi formalne może wstąpić do wyższego seminarium duchownego.
Trzeba mieć 19 lat lub więcej, zdaną maturę oraz chęci. Wymogi formalne to: zdany pozytywnie egzamin maturalny, świadectwo chrztu i bierzmowania, opinia proboszcza i katechety. Wymaga się ponadto dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz gotowości do wyrzeczenia i podjęcia trudów życia kapłańskiego w przyszłości.

Rekrutacja trwa do 6 lipca!

Więcej szczegółów w tej zakładce.

 

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie

ul. Orzechowskiego 10
20-429 Lublin
Telefon: (81) 74-44-784

Konto : PEKAO SA III O/Lublin
22 1240 2382 1111 0000 3894 4071

e-mail:

[email protected]