Ogłoszenie nr 1

30.05.2022R.

    Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ul. Orzechowskiego 10, 20-429 Lublin zaprasza do złożenia ofert na wykonanie czterech audytów energetycznych wraz z kosztorysami na wybrane do realizacji usprawnienia dla budynków: A,B,C i D w związku z planowanym do realizacji projektem pod tytułem: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków WSD Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie” przy wsparciu ze środków zewnętrznych unijnych lub krajowych w ramach dostępnych programów dotyczących czystego powietrza. 

Zapytanie ofertowe_WSD Z-L -AUDYT

Formularz Oferty_WSD Z-L -AUDYT

Informacja o wyborze

08.06.2022r.
    Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ul. Orzechowskiego 10, 20-429 Lublin, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie czterech audytów energetycznych wraz z kosztorysami na wybrane do realizacji usprawnienia dla budynków: A,B,C i D w związku z planowanym do realizacji projektem pod tytułem: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków WSD Diecezji  Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie” przy wsparciu ze środków zewnętrznych unijnych lub krajowych w ramach dostępnych programów dotyczących czystego powietrza złożył następujący wykonawca: 

Usługi Budowlane Grzegorz Duda.