wyznanie wiary

Dziś dwóch diakonów VI roku w kaplicy seminaryjnej złożyło uroczyste wyznanie wiary. Jutro rozpoczną tygodniowe rekolekcje, podczas których przygotują się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Otoczmy diakonów i ojca Witolda Słotwińskiego...