W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca wspólnota seminaryjna przeżywała dzień skupienia, który rozpoczął się już w piątkowy wieczór Hymnem do Ducha Świętego.
Wiara, nadzieja i miłość – to przewodni temat konferencji, które wygłosił ks. dr Waldemar Sądecki, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie i dziekan dekanatu Lublin Południe.


      Prowadzący ćwiczenia duchowe w każdej konferencji rozwijał znaczenie jednej z cnót teologalnych. Mówiąc o wierze podkreślił jej osobowy charakter, który opiera się na głębokim zaufaniu wobec Boga Ojca. Ksiądz dziekan wskazał dwa sposoby jakimi można sprawdzić swoją wiarę: pierwszy to ocena własnego postępowania w czasie wakacji czy wyjazdów do domu, natomiast drugi to refleksja nad osobistym stosunkiem do Eucharystii.                                                                                                   Kolejna konferencja poświęcona została nadziei, o której ksiądz proboszcz powiedział: zabrać komuś nadzieję to zabrać mu sens życia. Naszą nadzieją jest Jezus Chrystus, który jest zmartwychwstaniem i życiem – podkreślił ksiądz Sądecki, wskazując na kilka przykładów tej cnoty we współczesnym Kościele. Są nimi chociażby kaplice adoracji Najświętszego Sakramentu, domy pielgrzyma oraz zaangażowanie świeckich w działalność ewangelizacyjną. Ten, kto daje nadzieję wskazuje na Chrystusa – zauważył duszpasterz. Miłość była tematem ostatniej z konferencji. Alumni usłyszeli, że ta cnota objawia się na trzech poziomach: miłości do Pana Boga, do drugiego człowieka oraz miłości we wspólnocie
kapłanów. 
      Podczas uroczystej Eucharystii ksiądz Waldemar mówił o Maryi nawiązując do obchodzonej Uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Kaznodzieja zwrócił uwagę na świętość ludzkiego życia, która przy okazji tej uroczystości jest akcentowano wyjątkowo mocno, a także na pokorę i posłuszeństwo Matki Bożej, wyrażone w jej ufnym „Fiat”. Maryja zaufała Bogu i oddała Mu się całkowicie, nie wiedząc, co ją czeka, przez co stała się wzorem dla każdego chrześcijanina.
      Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest Dniem Świętości Życia, obchodzonym przez Kościół katolicki w Polsce 25 marca. Wiele osób tego dnia podejmuje Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, dzieło, którego celem jest modlitwa przez okres 9 miesięcy w intencji dziecka poczętego zagrożonego aborcją. Do tego szlachetnego dzieła przystąpiło również kilku alumnów zamojsko-lubaczowskiego seminarium podczas wieczornej Modlitwy na zakończenie dnia.

al. Patryk Kruk