Rozpoczął się nabór uzupełniający do seminarium duchownego, który potrwa do 23 września. Podobnie jak w naborze podstawowym, kandydat odbywa rozmowę z rektorem seminarium, składa wymagane dokumenty, a następnie rejestruje się w elektronicznym systemie rekrutacyjnym KUL. Szczegółowe informacje na temat kolejnych kroków postępowania rekrutacyjnego można znaleźć pod linkiem kandydat.kul.pl