W dniach 21-22 kwietnia wspólnota seminaryjna przeżywała dzień skupienia, który poprowadził ksiądz profesor Bogusław Migut, wikariusz biskupi ds. formacji stałej w Archidiecezji Lubelskiej oraz promotor wielu prac magisterskich alumnów.

W piątkowy wieczór po odśpiewaniu Hymnu do Ducha Świętego, ksiądz profesor w pierwszej konferencji podkreślił znaczenie dziecięctwa Bożego wszystkich chrześcijan. Dawał wskazówki jak być uczniem Chrystusa w obecnych czasach i jak dobrze przeżywać okres paschalny. Podkreślił łaskę naszego nawrócenia i nowych narodzin, które Kościół eksponuje podczas liturgii Wigilii Paschalnej.

Następnego dnia prowadzący zwrócił uwagę na budowanie właściwych relacji z ludźmi. Podkreślił, że nie można wyobrazić sobie owocnego duszpasterstwa bez relacji z parafianami, w szczególności z młodzieżą i członkami grup duszpasterskich. Przywołując liczne przykłady z życia kapłańskiego ks. Migut podkreślał, że powinniśmy być przede wszystkim autentyczni względem innych, otwarci na dialog i gotowi do dawania świadectwa swojej wiary.

Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut jest kapłanem Archidiecezji Lubelskiej oraz Kierownikiem Katedry Teologii Liturgii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jest także wykładowcą liturgikii w Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Lublinie.