„Maryja wskazuje nam drogę, którą jest Chrystus. Jest to droga stroma, droga wąska i trudna. Dla tego jednak, kto pragnie iść nią według wskazań Ewangelii, jest to droga, która prowadzi do prawdziwej radości” – podkreślał ks. Piotr Brodziak podczas seminaryjnego dnia skupienia.
To właśnie tematyka maryjna była głównym przesłaniem styczniowego dnia skupienia, który odbył się w dniach 14-15 stycznia w zamojsko-lubaczowskim seminarium duchownym. Podczas skierowanych do alumnów konferencji ks. Brodziak wskazywał, jak stawać się pokornym na wzór Maryi, ufając całkowicie Bogu i Jego planom. Podkreślając znaczenie modlitwy różańcowej i dzieląc się świadectwem własnego życia zachęcał alumnów, aby zwracali się w codziennych sprawach do Maryi, będącej „najkrótszą i najskuteczniejszą drogą do Jezusa”. Ks. Piotr przypomniał także o rzeczach fundamentalnych dla życia duchowego, jakimi są: sakrament pokuty i pojednania oraz lektura i medytacja Pisma Świętego. Refleksje ascetyczne były wsparte licznymi przykładami i historiami z życia duszpasterskiego i katechetycznego.
Ks. dr Piotr Brodziak od kilku lat pełni funkcję dyrektora Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu, a do jego głównych obowiązków należy nadzorowanie pracy katechetycznej na terenie diecezji. Wcześniej przez dwa lata pełnił funkcję prefekta w seminarium duchownym i stąd znany jest alumnom starszych roczników.
Dzień skupienia odbył się na początku okresu zaliczeń, przed zbliżającą się sesją egzaminacyjną. Ćwiczenia duchowe odbywane w czasie intensywnego wysiłku intelektualnego są nie tylko istotnym bodźcem do solidnej nauki, ale także pozwalają dostrzec jej nadprzyrodzony wymiar. Służyły temu nie tylko konferencje, ale także milczenie, wspólna modlitwa, medytacja nas Słowem Bożym oraz adoracja Najświętszego Sakramentu.

al. Damian Sokół