Ks. bp Marian Rojek udzielił święceń prezbiteratu dwóm absolwentom naszego seminarium – ks. Grzegorzowi Reszczyńskiemu i ks. Ireneuszowi Żyle. Święcenia odbyły się 4 czerwca w katedrze w Zamościu. Poprzedzały je tygodniowe rekolekcje dla kandydatów, które poprowadził ks. Witold Słotwiński, ojciec duchowny naszego seminarium.

„Nie traćmy nadziei, nie bójmy się, co będzie, ani nie oglądajmy się wstecz, gdyż ci dwaj młodzi prezbiterzy nie żałują swojej przeszłości i nie rozczulają się nad nią. Nie wiedzą czy to, co będzie okaże się lepszym od tego, co było, ale ufni oddają Chrystusowi swoje życie, umiejętności, samych siebie, bo przynagla ich Chrystusowa miłość” – mówił ksiądz biskup do zebranych w katedrze kapłanów i wiernych świeckich.

Liturgia święceń jest bardzo bogata. Składają się na nią takie obrzędy jak: przedstawienie kandydatów do święceń, przyrzeczenia wybranych, litania błagalna, nałożenie rąk i modlitwa święceń, namaszczenie krzyżmem świętym, przekazanie pateny z chlebem i kielicha z winem. Przez nałożenie rąk biskupa i modlitwę święceń zostaje udzielony kandydatom dar Ducha Świętego do pełnienia urzędu posługiwania prezbiterów.

„Niech złączeni z nami, wypraszają Twoje miłosierdzie nad ludem powierzonym ich pasterskiej trosce i nad całym światem. Niech przez ich posługiwanie wszystkie narody zjednoczą się w Chrystusie i staną się jednym ludem, który osiągnie pełnię doskonałości w Twoim królestwie” – modlił się w czasie konsekracji prezbiterów biskup zamojsko-lubaczowski. Słowa te podkreślają cel pasterskiej misji, którym jest prowadzenie ludzi do Chrystusa, oraz składanie za nich ofiary in persona Christi.

Ks. Grzegorz Reszczyński pochodzi z parafii pw. św. Michała Archanioła w Werbkowicach, a ks. Ireneusz Żyła z parafii pw. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie. Do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej wstąpili w 2016 roku. Przez 6 lat studiowali teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Czas formacji seminaryjnej to również zdobywanie doświadczenia pastoralnego, czemu służy wiele praktyk. Są to między innymi: posługa w czasie rekolekcji wakacyjnych, katecheza w szkole oraz praca w parafiach naszej diecezji.

W poniedziałek 27 czerwca podczas Dnia kapłańskiego w Krasnobrodzie neoprezbiterzy otrzymają nominacje na swoje pierwsze placówki duszpasterskie, które obejmą w sierpniu. Do tego czasu pozostają do dyspozycji ks. biskupa, aby pomóc parafiom, które będą potrzebowały posługi dodatkowego prezbitera.

W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej trwa rekrutacja. Kończy się ona 7 lipca. Przystąpić do niej mogą absolwenci szkół średnich ze świadectwem maturalnym, którzy pochodzą z terenów diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Kandydaci do seminarium odbywają jednocześnie rekrutację na studia teologiczne na KUL. Dodatkowe informacje można uzyskać pod zakładką „Rekrutacja do seminarium”. 

al. Bartosz Świrgoń