,, Akolita to nadzwyczajny szafarz komunii świętej, która jest źródłem i szczytem
naszego duchowego życia’’ – tymi słowami ks. bp Mariusz Leszczyński zwrócił się do
alumnów IV roku, którzy chwilę później przyjęli posługę akolitatu. Ksiądz biskup
podkreślił, że godna postawa podczas Eucharystii jest bardzo ważna i to z niej wynika
nasz osobisty szacunek do miejsc świętych.

7 marca w kaplicy seminaryjnej miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Ksiądz biskup
ustanowił 4 nowych akolitów: Bartosza, Damiana, Darka i Marka. Po raz pierwszy w historii
diecezji nie ustanowiono lektorów.

Rola akolity w liturgii jest bardzo ważna, jego zadaniem jest wspieranie diakona i kapłana.
To właśnie na barkach akolity spoczywa odpowiedzialność za służbę liturgiczną oraz dbanie
o piękno liturgii. Jako nadzwyczajny szafarz jest uprawniony do udzielania komunii, gdy
zachodzi taka potrzeba. Również, jeśli okoliczności za tym przemawiają, jest uprawniony do
wystawienia Najświętszego Sakramentu, lecz nie może on udzielić błogosławieństwa. Swoją
pracą akolita służy Bogu zarówno przez wykonywanie czynności związanych z liturgią, jak i
przez zgłębianie wszystkiego co z kultem Bożym się łączy. Postawa akolity, co również
podkreślał ks. bp Mariusz w wygłoszonej homilii, powinna być przykładem powagi i
szacunku w miejscu świętym, tak aby wierni ,,budowali się’’ tą postawą.

Wyrazy wdzięczności na ręce ks. biskupa złożyli przedstawiciele IV roku: alumni Bartosz i
Damian, zapewniając, że obowiązki wynikające z przyjętej posługi będą wypełniać
należycie.

Dawid Pryciuk