W dniach 3-5 marca wspólnota seminaryjna przeżywała rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Marcin Pudo, doktorant Sekcji Nauk Biblijnych KUL i wikariusz parafii pw. Świętego Jerzego w Biłgoraju. Ksiądz Pudo podzielił się swoim zamiłowaniem do Pisma Świętego i Ziemi Świętej, którą nazwał “Piątą Ewangelią”.

            Określenie “Piąta Ewangelia” podkreśla wyjątkowość miejsca, którym jest Ziemia Święta. Poznanie go sprawia, że wydarzenia zapisane na kartach Pisma Świętego stają się w świadomości bardzo żywe. To doświadczenie pozwala odkryć na nowo zawartą w nich Dobrą Nowinę.

Rekolektanci rozpoczęli “wędrówkę”  od Nazaretu i Betlejem – miejsc związanych z dzieciństwem Jezusa, oraz życiem Jego rodziców. Ponownie prześledzili wydarzenia, które się tam odbyły: zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, narodziny Jezusa, ucieczkę do Egiptu, ukryte życie i bolesne odrzucenie Jezusa po pierwszym wystąpieniu w nazarejskiej synagodze. Rekolekcjonista prezentował zdjęcia, dzięki którym uczestnicy rekolekcji mogli zobaczyć jak współcześnie wygląda kraina, w której żył Jezus.

            Alumni “udali się” nad rzekę Jordan, gdzie Jezus przyjął chrzest oczyszczenia. Widzieli Górę Kuszenia oraz Jezioro Galilejskie, nad którym Jezus powołał uczniów i nauczał. Podczas ostatniej konferencji ksiądz Pudo zaprezentował alumnom miejsca związane z Męką Chrystusa – Górę Oliwną i Golgotę. Wszystkie krajobrazy, które zobaczyli wywarły na nich niesamowite wrażenie.

            Ziemia Święta jest szczególnym miejscem, które Bóg wybrał by objawić Siebie i Swoją chwałę. Rekolekcjonista pokazał, że takim szczególnym miejscem są również ludzkie serca, ponieważ stanowią przestrzeń osobistego spotkania z Jezusem i doświadczenia Jego miłości.

            Rekolekcje wielkopostne to wyjątkowy okres w życiu Kościoła. Dla chrześcijanina jest to czas na podjęcie refleksji nad życiem oraz intensywnych ćwiczeń duchowych, których jedną z form są właśnie rekolekcje.

 

Adam Michalak