Wspólnotę seminaryjną 11 grudnia odwiedził ks. dr Paweł Pietrusiak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Poprowadził on adwentowy dzień skupienia dla alumnów. 

W ramach prowadzonych konferencji ksiądz rektor przybliżył wspólnocie postać proroka Eliasza, wzywając słuchaczy, aby mieli odwagę stawać się prorokami dzisiejszych czasów, chociaż – zgodnie z historyczną prawidłowością – „proroków się szuka, znajduje i zabija”, a dopiero później stawia się im pomniki. Ksiądz rekolekcjonista ukazał Eliasza jako proroka, który przyszedł dokonać konkretnego dzieła przekazanego przez Boga.  

     Rzeszowski kapłan podkreślił ważność i aktualność „jedenastego przykazania”, które brzmi: Nie bądź obojętny! Wskazując na proroka Eliasza, zauważył, że każdy chrześcijanin posiada swój potok Kerit, który symbolizuje doświadczenie Bożej miłości. W tym doświadczeniu można zobaczyć „swoją prehistorię”, którą znamy my i Bóg, i nikt więcej.  Kerit symbolizuje miejsce ludzkiego życia, gdzie rodziły się nasze decyzje i kształtowało się powołanie.  

Wzorem dla powołanych jest również Noe, który się nie lękał ludzi ani ich opinii, lecz słuchał słowa Bożego. Noe, tak jak Eliasz, miał głębokie doświadczenie miłości Bożej. Tylko dzięki temu wyjątkowemu zaufaniu Bogu, mógł on zaryzykować budowanie arki na pustyni – podkreślił ks. Pietrusiak.  

Czas z Bogiem – tak można nazwać przeżywany dzień skupienia. W tym czasie seminarzyści odkładają wszystkie sprawy naukowe i koleżeńskie, zachowując całkowite milczenie. Ten dzień jest okazją do spędzenia dłuższego czasu na modlitwie i medytacji, a także do zastanowienia się nad własną duchową podróżą i miłością Boga do człowieka. 

al. Dariusz Ozimek