Chociaż nie jest to wymogiem kanonicznym, we wspólnocie naszego seminarium istnieje zwyczaj, że kandydaci do święceń prezbiteratu składają uroczyste wyznanie wiary i przysięgę posłuszeństwa Kościołowi. W tak podniosły sposób absolwenci naszego seminarium deklarują swoją wolę przyjęcia święceń. 21 maja podczas nieszporów wyznanie wiary złożyli:

– dk. Jakub Bubiłek – parafia pw. Świętego Jacka – Płoskie
– dk. Dominik Kapka – parafia pw. Matki Bożej Bolesnej – Korytków Duży
– dk. Marek Kędzią – parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Skierbieszów
– dk. Damian Leleń – parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Świętego Tomasza Apostoła – Zamość
– dk. Łukasz Łukasiewicz – parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski – Bełżec
– dk. Mateusz Wojda – parafia pw. Świętego Krzyża – Zamość

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego rozpoczną rekolekcje bezpośrednio przygotowujące ich do zostania prezbiterami. Rekolekcje poprowadzi ojciec duchowny naszego seminarium – ks. Witold Słotwiński. Kandydatów do prezbiteratu i ojca Witolda polecajmy w naszych modlitwach.