Kodeks Prawa Kanonicznego zobowiązuję promowanych do diakonatu, aby złożyli osobiste wyznanie wiary według formuły zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską. W piątek 23 kwietnia podczas II Nieszporów Uroczystości św. Wojciecha alumni Ireneusz Żyła i Grzegorz Reszczyński złożyli wyznanie wiary w prawdy i nauczane głoszone przez Kościół. Zobowiązali się oni również do wierności i posłuszeństwo przełożonym oraz dokonali przysięgi życie w celibacie. Po wyznaniu wiary – 25 kwietnia w Niedzielę Dobrego Pasterze rozpoczęli oni tygodniowe rekolekcji przygotowujące do przyjęcia święceń. Prosimy o modlitwę za kandydatów do diakonatu oraz za o. Dominika Samulaka, który prowadzi ich po ścieżkach rekolekcyjnych rozważań.