W sobotę 30 maja zgromadziliśmy się w kościele katedralnym, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej podczas której Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marian Rojek, Biskup Zamojsko-Lubaczowski udzieli święceń prezbiteratu sześciu diakonom naszego seminarium duchownego. Święcenia prezbiteratu to pierwszy stopień święceń kapłańskich. Przez święcenia udzielane jest diakonom specjalne namaszczenie Ducha Świętego. Dzięki niemu prezbiterzy uczestniczą w misji Chrystusa. Stosownie do swojego stanu stają się sługami słowa Bożego i sakramentów. Ich szczególnym zadaniem i przywilejem jest celebracja Eucharystii. Przez sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania prowadzą grzeszników do spotkania z Ojcem. Przez udzielanie namaszczenia chorych pełnią wobec braci i sióstr posługę pokrzepienia. Ich powołaniem jest przedłużanie obecności Chrystusa na ziemi. Polecajmy ich w naszych modlitwach, aby byli wiernymi świadkami Chrystusa, a także prośmy Pana żniwa o nowe powołania kapłańskie z naszej diecezji.

Neoprezbiterzy:

  1. ks. Jakub Bubiłek – parafia pw. Świętego Jacka Płoskie
  2. ks. Dominik Kapka – parafia pw. Matki Bożej Bolesnej Korytków Duży
  3. ks. Marek Kędzia – parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Skierbieszów
  4. ks. Damian Leleń- parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego I Św. Tomasza Apostoła – Katedra Zamość
  5. ks. Łukasz Łukasiewicz- parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski Bełżec
  6. ks. Mateusz Wojda- parafia pw. Świętego Krzyża Zamość

 

al. Dariusz Ozimek