Bóg Ojciec nie powierzył swojego Syna przypadkowym ludziom. Doskonale wiemy, że Maryja była kształtowana i przygotowywana przez Boga, do swojego zadania w dziele zbawienia tak, że możemy zwracać się do niej najpiękniejszymi określeniami: niepokalana, najczystsza, łaskawa, i wieloma innymi. Nie inaczej było w przypadku św. Józefa. Bóg musiał mieć pewność, że opiekun Chrystusa i Maryi, będzie prawdziwym ojcem i prawdziwym mężem. Do niego również wołamy używając zwrotów takich jak: najsprawiedliwszy, najmężniejszy, najwierniejszy.

„Syn Wszechmogącego Boga przychodzi na świat, przyjmując stan wielkiej słabości. Staje się tym, który potrzebuje Józefa, by był broniony, chroniony, otoczony opieką, wychowywany. Bóg ufa temu człowiekowi, podobnie jak Maryja, która odnajduje w Józefie tego, który nie tylko chce ocalić Jej życie, ale który zawsze będzie się troszczył o Nią i o Dziecko.” (Patris Corde, Franciszek)

Dnia 08 grudnia 2020, papież Franciszek ogłosił rozpoczęcie Roku św. Józefa. Jego celem jest wzbudzenie większej świadomości o św. Józefie, większej miłości do niego, odnowieniem modlitwy o jego wstawiennictwo. Jest też zachętą do naśladowania jego świętości.

Odpowiadając na to wezwanie, nasza wspólnota seminaryjna do swojego planu formacji dodała nabożeństwa ku czci św. Józefa, odprawiane według tradycji w dzień szczególnie jemu poświęcony – w środy. Rozważamy jego cnoty, staramy się przypomnieć i na nowo odkryć jego historię. Szukamy odpowiedzi na pytanie „w jaki sposób my, alumni, możemy brać przykład ze św. Józefa?”.

W naszej seminaryjnej kaplicy, aby upamiętnić rok św. Józefa, została umieszczona figura przedstawiająca tego świętego. Jej poświęcenie odbyło się podczas Mszy w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca. Figura ta będzie przypominała nam o jego świętości, odpowiedzialności i cnotach, zachęcała nas do ich zdobywania i kroczenia drogą Ewangelii.

al. Bartosz Świrgoń