27 listopada czterech alumnów, reprezentujących seminaryjne koło misyjne wraz z księdzem rektorem Jarosławem Przytułą wzięło udział sesji misjologicznej i czuwaniu modlitewnym na Jasnej Górze. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. 

Obrady sesji misjologicznej rozpoczęła Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, której przewodniczył bp Henryk Tomasik. Sesję poprowadził ks. Maciej Będziński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Wzięło w niej udział wiele osób związanych z środowiskiem i pracą misyjną. Wśród nich znaleźli się o. Luca Bovio, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej, s. dr Monika Juszka, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci oraz poproszony o wygłoszenie wykładu ks. prof. dr hab. Marek Tatar z UKSW. 

Ks. Marek Tatar przypomniał, że pokój nie znaczy tyle samo co spokój. Nie osiąga się go przez zamknięcie w swoim “pokoju”. Pokój to harmonia, którą stwarza życie zgodne z prawem Bożym.

Monika Juszka w swoim wykładzie przybliżyła postać bł. Pawła Manny, założyciela Papieskich Dzieł Misyjnych. Zwróciła uwagę na to, że myśli błogosławionego wyprzedzały jego czasy. Jego poglądy na temat misji cechowała powszechność. Twierdził, że każdy wierny jest misjonarzem i jest odpowiedzialny za ewangelizację.

Uczestnicy sesji misyjnej wysłuchali świadectwa nagranego przez br. Jaceka Pomykacza, kombonianina. Opowiadał w nim o sytuacji panującej w Sudanie Południowym, gdzie sprawował posługę. Podkreślał znaczenie Kościoła w rozwoju tego kraju. Wsparcie Kościoła nie ogranicza się jedynie do pomocy humanitarnej. Kościół przez głoszoną Ewangelię ma szansę zwyciężyć panujące w mentalności tamtejszych ludzi “prawo zemsty” i zapewnić pokój, który jest darem Ducha Świętego.   

Udział w obradach misyjnych był okazją do rozbudzenia świadomości, że każdy ochrzczony jest misjonarzem dla swojego otoczenia i nie może wyprzeć się odpowiedzialności za misję. Miejsce modlitewnego czuwania zachęcało do zawierzenia spraw misji Matce, która pierwsza przyjęła Słowo i przekazała je światu.  

Papieskie Dzieła Misyjne (PDM) – Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW), Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA), Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) oraz Papieska Unia Misyjna (PUM) – zostały założone w XIX i XX wieku i miały za cel budzenie świadomości misyjnej wśród wiernych Kościoła katolickiego: dorosłych, młodzieży, dzieci oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego

al. Adam Michalak