W sobotni poranek 15 maja odbyła się wideokonferencja z panią Łucją, która jest przedstawicielką fundacji Open Doors. Podczas tego spotkania przedstawione zostały działania prowadzone przez fundację oraz zaprezentowane konkretne przypadki prześladowań chrześcijan na świecie. Po wysłuchanej konferencji była możliwość zadawania pytań, z której alumni skorzystali. Open Doors angażuje się w pomoc prześladowanym chrześcijanom w ponad 60 krajach. Prowadzona jest duża liczba projektów pomocowych. Często ataki na chrześcijan lub los nękanych chrześcijan nie są podawane do wiadomości publicznej. Dlatego chcemy być głosem dla tych, którzy nie mają głosu i nadać im twarz. Chcemy działać przeciwko bierności i w praktyce wyrażać naszą wiarę w Jezusa- poprzez uczynki pełne miłości i braterstwa. Dlatego zależy nam, by być z Wami w stałym kontakcie, by Was informować, zachęcać do działania, by docierać do mediów i mówić prawdę o tym co się dzieje na świecie. Nie możemy pozwolić na przemilczenie sprawy cierpienia milionów chrześcijan tylko ze względu na ich wiarę i miłość do Jezusa Chrystusa.