Formację i naukę w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej rozpoczęło 15 alumnów. Uroczysta, trzydziesta już inauguracja roku akademickiego odbyła się 19 października 2021 roku w siedzibie WSD w Lublinie.

Eucharystii przewodniczył pasterz naszej diecezji – ks. bp. Marian Rojek. W homilii przywołał postać św. Józefa stawiając go za wzór sumiennej pracy i pokornej służby. Ksiądz biskup zachęcał alumnów do wytrwałej nauki, ale także do ciągłej pracy nad sobą oraz głębokiej modlitwy.

Po zakończeniu Mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się do sali konferencyjnej, gdzie rektor seminarium, ks. dr Jarosław Przytuła przywitał gości, którzy przybyli na inaugurację. Ponadto w krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na konieczność ciągłego oczyszczania motywów jakie towarzyszą decyzji o poświęceniu się Bogu i Kościołowi.

Następnie głos zabrał ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL, dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych KUL. W krótkim wystąpieniu inauguracyjnym nawiązał do protokołu wizytacyjnego z parafii Skierbieszów sporządzonego przez ówczesnego biskupa lubelskiego, Stefana Wyszyńskiego. Zwrócił uwagę na niezwykłą aktualność uwag błogosławionego, które mogą stać się inspiracją zarówno dla wspólnoty naszego seminarium jak i obecnych na uroczystości księży.

Akcentem kończącym inaugurację było uroczyste wręczenie legitymacji studenckich dwóm alumnom rozpoczynającym pierwszy rok formacji w seminarium duchownym. Ks. dr hab. Tomasz Moskal odebrał ślubowanie od nowych kleryków oraz przyjął ich do grona studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej znajduje się w Lublinie, a alumni są jednocześnie studentami Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.