Pięciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego za zgodą Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego ma przyjąć święcenia diakonatu. 

Zgodnie z prawem kościelnym do publicznej wiadomości wiernych podaje się informację o kandydatach.Do święceń diakonatu mają przystąpić następujący seminarzyści:

  • Jakub Bubiłek (Parafia Św. Jacka w Płoskiem)
  • Marek Kędzia (Parafia Wniebowzięcia NMP w Skierbieszowie)
  • Damian Leleń (Parafia Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Ap. w Zamościu)
  • Łukasz Łukasiewicz (Parafia NMP Królowej Polski w Bełżcu)
  • Mateusz Wojda (Parafia Świętego Krzyża w Zamościu).

  Kto wiedziałby o powodach, dla których ktoś z wyżej wymienionych nie powinien przystępować do święceń, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym rektora seminarium lub miejscowego proboszcza.

 

                                                                                              ks. Jarosław Przytuła

                                                                                                      Rektor WSD