W minioną sobotę grono kapłanów naszej diecezji powiększyło się o czterech neoprezbiterów. Przez święcenia udzielany jest prezbiterom sakrament, w którym „dzięki namaszczeniu Ducha Świętego zostają naznaczeni szczególnym znamieniem i tak upodobniają się do Chrystusa Kapłana, aby mogli działać w zastępstwie Chrystusa Głowy”. Pamiętając w modlitwie o nowowyświęconych prośmy Pana Żniwa o nowe powołania do kapłaństwie, zakonu i misji.
Neoprezbiterzy:
ks. Piotr Kończyński – parafia pw. Świętego Krzyża w Zamościu
ks. Kamil Kossak – parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Ulhówku
ks.Radosław Łukasiewicz – parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Nieledwi
ks. Krzysztof Zgnilec- parafia pw. św. Stanisława B.M w Wielączy

dk. Mateusz Wojda