4 marca odbył się etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej, której temat brzmiał: „Dumni z Ewangelii i z Polski”. Reprezentanci szkół średnich spotkali się w Kurii Diecezjalnej, aby sprawdzić swoją wiedzę i przejść do finału, który odbędzie się w Przemyślu. Podczas tego konkursu alumni mieli możliwość zaprezentowania jak wygląda nauka teologii w seminarium oraz ukazania jak wiedzę teoretyczną można przełożyć na praktykę. Była to też okazja do spotkania się z młodymi osobami, które stoją u progu wyboru studiów i rozmowy na ten temat. Dziękujemy za zaproszenie ks.dr Piotrowi Brodziakowi – Dyrektorowi Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu a osobom, które przeszły do następnego etapu serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesu na etapie ogólnopolskim.