Jak co roku w czasie okresu Narodzenia Pańskiego gościliśmy w naszych murach ks.dr Waldemara Sądeckiego – proboszcza parafii NSJ w Lublinie, w obrębie której znajduje się nasze seminarium. Odwiedziny były okazją do wyrażenia wdzięczności ze wzajemnej współpracy oraz pomocy. Ksiądz Proboszcz po wspólnej modlitwie pobłogosławił mieszkania każdego z alumnów.