Przeżywaliśmy dzisiaj Dzień Skupienia prowadzony przez ojca Artura Fredo OFMCap – Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów. W rozważaniach Ojciec Artur ukazał nam postać bł. Honorata Koźminskiego jako kapłana-zakonnika. Podkreślał Jego żywą relację z Chrystusem, umiłowanie Eucharystii oraz zaufanie Matce Bożej.