W poniedziałek 18 marca ks. bp Mariusz Leszczyński udzielił alumnom  III roku posługi lektoratu i alumnom IV roku posługi akolitatu. Głównym zadaniem lektora jest odczytywanie słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Akolici wspomagają diakonów i posługują kapłanom podczas liturgii, a w razie potrzeby – jako nadzwyczajni szafarze – rozdzielają komunię świętą. Ksiądz Biskup w homilii ukazywał wielkość bratniej miłości i chrześcijańskiego miłosierdzia. Zachęcał także do mężnego trwania na obranej drodze.